Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: Silas Papare

Er zijn 55 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 55 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
1523 1-6-1950 Van Waardenburg 9 codetelegram(men) afbeelding (239 KB)
1255 9-6-1950 Van Maarseveen 55 codetelegram(men) afbeelding (1114 KB)
3410 16-7-1950 Buza/afd. politieke zaken no A 11684 nota afbeelding (223 KB)
214 4-9-1950 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
2119 22-9-1950 Van Maarseveen 299 codetelegram(men) afbeelding (1018 KB)
5395 4-12-1950 NGC not/AV1 ■ opschrift: Nieuw-Guinea Conferentie Verslag van de openbare openingsvergadering gehouden op 4 december 1950 verslag afbeelding (1042 KB)
5396 8-12-1950 NGC WV/not/2 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verrslag van de tweede informele pleno-vergadering verslag afbeelding (357 KB)
5397 11-12-1950 NGC WV/not/3 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie bijlage: commentaar afd. NG van Minuor dd. 13 december 1950 verslag afbeelding (734 KB)
5398 27-12-1950 NGC WV/not/5 ■ opschrift: Nieuw-Guinea (Irian) Conferentie Verslag van de vijfde besloten plenaire vergadering verslag + bijlage(n) afbeelding (823 KB)
2324 6-1-1951 Van Waardenburg 227 codetelegram(men) afbeelding (562 KB)
1975 13-9-1951 Minuor kabinet ■ opschrift en bijlage: nota 'Plannen van de R.I. tot 'herovering' van West-Nieuw-Guinea (Irian)' dd. 8 sept. 1951 aantekening + bijlage(n) afbeelding (1020 KB)
2126 3-12-1951 Lamping 282 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
2436 7-12-1951 Van Waardenburg 195 codetelegram(men) transcriptie (72 KB)
3144 18-1-1952 S 10493/U)R ■ opschrift: Besprekingen betreffende de RTC-overeenkomsten en Nieuw-Guinea [met de missie Supomo] verslag afbeelding (2220 KB)
2033 25-1-1952 Minuor 10538 geheim ■ opschrift: Nederlandse Interdepartementale Commissie. Verslag betreffende verloop van de besprekingen omtrent NG; bijlagen: verslagen van vergaderingen op 21, 22 en 23 jan. 1952 verslag + bijlage(n) afbeelding (1880 KB)
2035 1-2-1952 ICMS/C II/versl/3 vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de derde vergadering van de NG-commissie bijlage A: Nederlands statement in antwoord op Indonesisch statement van 23 jan.1952 verslag afbeelding (658 KB)
1434 21-3-1952 Minuor kab 159 ■ opschrift: Politieke stromingen en stemmingen in NNG nota afbeelding (611 KB)
3619 30-9-1953 Beyen 105 codetelegram(men) afbeelding (259 KB)
3447 14-9-1954 Minvor DOC no 30 ■ opschrift: Researchnota [over] Bureau West-Irian nota afbeelding (1318 KB)
405 15-11-1954 Ministerraad notulen transcriptie (15 KB)
3616 16-11-1954 Minvor kab GS 16002 geheim ■ opschrift: Kort overzicht van RI activiteiten m.b.t. de inlijving van Nederlands NG bij de RI bijlage: Aantekening 'betreffende de leden van de bestuursraad van het Bureau -Irian' aantekening + bijlage(n) afbeelding (778 KB)
3514 30-11-1954 Minvor kab 15065 geheim ■ opschrift: De RI en de infiltratie Etna-baai (West-Nieuw-Guinea) in October 1954 nota afbeelding (497 KB)
4000 1-12-1954 CZMNG inlichtingendienst GM/723/54 ■ opschrift: Strijdorganisaties bestemd om te infiltreren in Ned. Nieuw-Guinea rapport afbeelding (409 KB)
4130 5-3-1955 HC Djakarta M 23-M/G geheim ■ opschrift: De kwestie 'West-Irian' in Indonesië rapport afbeelding (217 KB)
7130 14-3-1955 Minvor NNG/ letter G 15 -NG geheim ■ opschrift: Infiltratie Etna-baai officieel schrijven afbeelding (141 KB)
6576 2-5-1955 GNG parket PG1743/20/55/geheim ■ opschrift: Sorong Subversieve activiteiten van de leden van het z.g. Bataljon 'Tjendrawasi Muda' in NNG aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (390 KB)
4128 21-7-1955 HC Djakarta PZ/ no 56368/GS 4103/4066 vertrouwelijk ■ opschrift: Soekarno en het Bevrijdingslegioen voor WNG bijlage : bericht over de oprichting en en het bestuur van Barisan Pembebas Irian Barat officieel schrijven afbeelding (461 KB)
5993 18-10-1955 Buza DOA/OP geheim ■ opschrift: Resolutie inzake NG bijlage: Resolutie H. Wajoi/Aug. Nenepat dd. 2-4 aug. 1955 aan SG VN bijlage: geheim rapport GNG over deze resolutie bijlage: Indonesia Rayapublicatie over via Silas Papare ingediende dergelijke resolutie op 16 sept. 1955 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (609 KB)
502 14-11-1955 Ministerraad notulen transcriptie (11 KB)
4100 15-12-1955 Minvor kab geheim ■ opschrift: Activiteiten van de RI i.v.m. de strijd tot inlijving van Ned. Nieuw-Guinea bij haar grondgebied nota afbeelding (279 KB)
4512 20-2-1956 Van Bylandt 1271 codetelegram(men) afbeelding (161 KB)
4707 14-6-1956 Hagenaar 397 codetelegram(men) afbeelding (323 KB)
4839 14-7-1956 Van Baal 76 codetelegram(men) afbeelding (473 KB)
3539 25-8-1956 Minvor Letter S41/235 NNG ■ opschrift: Eventuele terugkeer Silas Papare naar NNG officieel schrijven afbeelding (181 KB)
3540 26-10-1956 GNG 4903 geheim ■ opschrift: Eventuele terugkeer van Silas Papare naar NNG bijlagen: briefwisseling Den Haag-Hollandia over deze aangelegenheid aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (392 KB)
6374 1-7-1958 Celer 237 codetelegram(men) afbeelding (225 KB)
4488 30-6-1960 Gouverneur 103 codetelegram(men) afbeelding (151 KB)
4489 2-9-1960 Platteel 159 codetelegram(men) afbeelding (248 KB)
6215 29-3-1961 Defensie, S, Marid 22915/117113 zeer geh ■ bijlage: Analyse van het 'Corps Irian' - 'Detasemen Irian' - 'Ki Irian' van de Marid aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (520 KB)
610 16-6-1961 Ministerraad notulen transcriptie (11 KB)
6812 28-6-1961 Buza DBI/PL 65 geheim ■ opschrift: Activiteit Professor Duynstee memorandum afbeelding (104 KB)
5276 30-6-1961 Biza 287 conf. codetelegram(men) afbeelding (58 KB)
5277 4-7-1961 Boendermaker 272 ■ bijlage: Aantekeningen van de CVD codetelegram(men) afbeelding (143 KB)
5994 4-7-1961 Buza DBI/PL-DOA/OP 131 NNG ■ opschrift: Kontakten tussen Papoea's en Indonesiers memorandum afbeelding (234 KB)
4429 15-9-1961 Biza BJZ/NNG ■ opschrift: Contacten van Papoea-studenten met Indonesische autoriteiten uit Bonn [te Antwerpen] aantekening afbeelding (248 KB)
7890 5-10-1961 Bot 202 codetelegram(men) afbeelding (122 KB)
5258 13-10-1961 GNG 2.9.100/5296/G.2 ■ opschrift en bijlage: Vraaggesprek met Kaisiepo en Jouwe aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1620 KB)
5188 23-11-1961 GNG kab. 2.9.3/44/2 geheim persoonlijk ■ opschrift: Papoea-elite en politieke partijen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (137 KB)
5192 5-12-1961 GNG Geelvinkbaai 189/I geheim persoonlijk ■ opschrift: Partai Kemerdekaan Indonesia Irian (PKII) verslag afbeelding (444 KB)
5288 21-2-1962 GNG Geelvinkbaai 33/II/geheim ■ bijlage: Politiek verslag van de afdeling Geelvinkbaai ove de maand januari 1962. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (340 KB)
8062 24-9-1962 Schürmann 669 codetelegram(men) afbeelding (207 KB)
5132 21-11-1962 Celer 69 codetelegram(men) afbeelding (195 KB)
5134 21-11-1962 Biza APZ/WNG ■ opschrift: Notitie betreffende de bespreking van de heer Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken met de heren met Kaisiepo en Jouwe op 21 november 1962 verslag afbeelding (196 KB)
7173 11-12-1962 v.N 1/10427 geheim ■ bijlage: inlichtingenrapport over Westelijk NG Inlichtingenrapport afbeelding (185 KB)
4925 21-12-1962 Buza DIO/PZ 184617 ■ opschrift: Demonstratie te Hollandia op 1 december 1962 bijlage: oproep tot demonstratie + vertaling ervan aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (163 KB)
download als spreadsheet