Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: maatschappelijke en/of kerkelijke organisaties; zie ook Generale Synode; zending/protestantse kerken en missie/ Rooms Katholieke Kerk

Er zijn 37 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 37 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
32 20-3-1950 Ministerraad notulen transcriptie (21 KB)
35 12-4-1950 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
464 7-8-1950 Ministerraad ■ bijlage: nota Het onderwijs met Nederlands als voertaal in Indonesië notulen afbeelding (1046 KB)
2073 13-11-1951 Lamping 247 codetelegram(men) transcriptie (49 KB)
2127 4-12-1951 Lamping 284 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
284 28-4-1952 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
3799 13-4-1954 Van Bylandt 1171 codetelegram(men) afbeelding (262 KB)
408 29-11-1954 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
4081 12-1-1955 Van Thiel 22 codetelegram(men) afbeelding (343 KB)
4063 14-1-1955 Van Ittersum 802 codetelegram(men) afbeelding (376 KB)
389 17-1-1955 Ministerraad notulen transcriptie (69 KB)
4226 8-6-1955 Van Bylandt 215 codetelegram(men) transcriptie (58 KB)
4170 23-6-1955 Celer 194 codetelegram(men) transcriptie (60 KB)
5230 3-10-1955 Winkelman 57 codetelegram(men) afbeelding (173 KB)
3861 3-4-1956 Minvor NNG NA 10950 vertrouwelijk ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen aantekening afbeelding (277 KB)
4848 28-6-1956 Van Baal 63 codetelegram(men) afbeelding (109 KB)
4383 29-6-1956 Beel 53 codetelegram(men) afbeelding (142 KB)
4714 2-7-1956 Hagenaar 485; Hagenaar 206 437 codetelegram(men) afbeelding (718 KB)
3855 3-7-1956 Jouwe aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4028 3-7-1956 GNG PG 2369/div/56/vertrouwelijk ■ opschrift: Reacties oproep NHK bijlagen: 1) oproep van de Generale Synode der NHK 2) Rapport omtrent reacties autochtonen op oproep Generale Synode der Nederlkandse Hervormde Kerk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (737 KB)
4029 6-7-1956 Afd. ZNG no 378/vertrouwelijk ■ opschrift: Oproep synode NHK officieel schrijven afbeelding (130 KB)
4844 6-7-1956 Minvor 59 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
4838 7-7-1956 Van Baal 71 codetelegram(men) afbeelding (217 KB)
4030 13-7-1956 GNG Afd. Geelvinkbaai no 111/rech/56 vertr ■ opschrift: Resolutie Biakkers n.a.v. oproep Synode NHK bijlage: resolutie Biakkers (Nederlandse vertaling) bijlage: resolutie Biakkers (origineel) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4031 30-7-1956 Raad voor de Zending NHK no 6360 ■ bijlage: concept herderlijk schrijven over Nieuw-Guinea van de RZNHK aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (843 KB)
4032 17-8-1956 Minvor 43 zeer geheim ■ opschrift: Bezoek van dr. Leimena aan Europa bijlage: Beïnvloeding op de Zendingsschool te Oegstgeest voor overdracht van Nieuw-Guinea aan R.I. aantekening + bijlage(n) afbeelding (154 KB)
4033 13-10-1956 GNG no 4745 geheim ■ opschrift: Synode NHK bijlage: Brief Raad van de Zending van de Ned. Hervormde Kerk aan M. Kaisiepo dd. 17 juli 1956 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (505 KB)
4034 19-11-1956 BVD 364.407 vertrouwelijk ■ bijlage: De Nederlandse Vredesraad over NG aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (219 KB)
5497 21-5-1957 Buza DOA/OP 98 geheim ■ opschrift: Nederlands-Australische samenwerking op Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (183 KB)
2944 14-6-1957 Buza DBI 82409/1126 ■ opschrift: Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (228 KB)
466 13-12-1957 Ministerraad notulen transcriptie (20 KB)
4035 4-2-1958 GNG 402 vertrouwelijk ■ opschrift en bijlage: Rondzendbrief ds. Kijne ddo. 31 dec. 1957 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1220 KB)
526 25-4-1958 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
6669 11-11-1959 Laboyrie 665 codetelegram(men) afbeelding (149 KB)
146 13-5-1960 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
595 3-2-1961 Ministerraad notulen transcriptie (15 KB)
5145 18-12-1961 Generale Synode NHK L/TV 5629 ■ bijlage: Oproep tot overheid en volk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1009 KB)
download als spreadsheet