Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: voorlichting/propaganda/publicatie/verklaring/communiqué, - op Nieuw-Guinea

Er zijn 137 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
16 3-1-1950 Ministerraad notulen afbeelding (536 KB)
1751 23-8-1950 Van Maarseveen 241 codetelegram(men) afbeelding (428 KB)
1562 4-11-1950 Van Waardenburg 152 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2020 8-11-1950 Minuor 41 ■ opschrift: Verzoek Heer Jouwe om een Papoea-delegatie ter voorlichting naar het buitenland te zenden officieel schrijven afbeelding (117 KB)
3013 30-12-1950 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (209 KB)
1975 13-9-1951 Minuor kabinet ■ opschrift en bijlage: nota 'Plannen van de R.I. tot 'herovering' van West-Nieuw-Guinea (Irian)' dd. 8 sept. 1951 aantekening + bijlage(n) afbeelding (1020 KB)
3016 22-12-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (477 KB)
1967 22-5-1952 GNG RVO ■ opschrift: Verslag van de tweede zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 13-22 mei 1952. verslag afbeelding (2322 KB)
1997 21-7-1952 GNG 110/7 vertrouwelijk ■ opschrift: Adviesraad Noord-Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (389 KB)
1162 26-7-1952 Minuor NG NA-3847 geheim reisverslag afbeelding (672 KB)
4023 6-9-1954 Van Baal 55 codetelegram(men) afbeelding (93 KB)
4408 25-11-1955 Luns 558 codetelegram(men) afbeelding (109 KB)
4847 4-5-1956 Van Baal 27 codetelegram(men) afbeelding (283 KB)
4840 23-5-1956 Beel 33 codetelegram(men) afbeelding (225 KB)
4705 9-6-1956 Hagenaar 381; Hagenaar telex 205 506 codetelegram(men) afbeelding (239 KB)
4030 13-7-1956 GNG Afd. Geelvinkbaai no 111/rech/56 vertr ■ opschrift: Resolutie Biakkers n.a.v. oproep Synode NHK bijlage: resolutie Biakkers (Nederlandse vertaling) bijlage: resolutie Biakkers (origineel) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4845 15-12-1956 Staf 126 codetelegram(men) afbeelding (307 KB)
4461 22-12-1956 Middelburg 1301 codetelegram(men) afbeelding (207 KB)
5553 8-1-1957 Middelburg 1359 codetelegram(men) afbeelding (137 KB)
5338 6-2-1957 Minvor 4 codetelegram(men) afbeelding (108 KB)
4061 7-2-1957 GNG 489 vertrouwellijk ■ opschrift: Wisselmeren officieel schrijven afbeelding (243 KB)
6545 31-7-1957 Buza DVB/NV ■ bijlage: Nieuwsbulletin Van Baal's persinterview eind juli 57 memorandum + bijlage(n) afbeelding (171 KB)
4107 9-12-1957 Van Baal 131 conf codetelegram(men) afbeelding (88 KB)
4108 10-12-1957 Helders 109 confl codetelegram(men) afbeelding (65 KB)
3700 4-9-1958 GNG 8068 geheim ■ opschrift; Persconferentie Port Moresby bijlage: Opmerkingen van het lid der Tweede Kamer de heer De Kadt officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (432 KB)
4992 31-10-1958 Canberra GS 21290/ZO ■ opschrift: Eerste conferentie betreffende Australisch-Nederlandse administratieve samenwerking in Nieuw-Guinea verslag afbeelding (2251 KB)
5354 12-1-1960 GNG ZNG 2/AP/geheim ■ opschrift: Politiek overzicht afdeling Zuid-Nieuw-Guinea over november 1959. officieel schrijven afbeelding (275 KB)
4498 4-3-1960 GNG 1448 vertrouwelijk ■ opschrift: Betogingen CWNG-Persekding officieel schrijven afbeelding (925 KB)
4995 19-3-1960 Biza NNG kab 2364/-/45 geheim ■ opschrift: Berichtgeving van de bevolking betreffende infiltraties. officieel schrijven afbeelding (201 KB)
4996 3-6-1960 GNG 3640 zeer geheim ■ opschrift: Berichtgeving van de bevolking betreffende infiltraties; optreden tegen deloyale autochtonen. officieel schrijven afbeelding (604 KB)
5013 7-6-1960 Bot 88 codetelegram(men) afbeelding (383 KB)
4488 30-6-1960 Gouverneur 103 codetelegram(men) afbeelding (151 KB)
3925 7-7-1960 GNG 4458 vertrouwelijk ■ opschrift: Voorbereiding Nieuw-Guinea Raad bijlage: Samenvatting van de besprekingen met de residenten gehouden te Hollandia van 28 juni tot 1 juli 1960 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (3344 KB)
3927 19-8-1960 GNG 2.3.0./241/G.2 vertrouwelijk ■ opschrift: Nieuw-Guinea Raad. Voorlichting officieel schrijven afbeelding (171 KB)
3928 1-9-1960 GNG no 2.3.0/521/G.2 vertrouwelijk ■ opschrift: Nieuw-Guinea Raad officieel schrijven afbeelding (357 KB)
3926 28-10-1960 Biza GS 3542/1948/220 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Nieuw-Guinea Raad officieel schrijven afbeelding (405 KB)
7808 16-11-1960 Gouverneur 237 codetelegram(men) afbeelding (81 KB)
7809 6-1-1961 Gouverneur 8 codetelegram(men) afbeelding (80 KB)
581 6-1-1961 Ministerraad notulen transcriptie (14 KB)
5014 7-1-1961 Gouverneur 10 codetelegram(men) afbeelding (84 KB)
6883 21-1-1961 Platteel 26 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
595 3-2-1961 Ministerraad notulen transcriptie (15 KB)
6885 10-2-1961 Toxopeus 64 ■ opschrift: Infiltratie zuidwestkust Ned. Nieuw-Guinea nabij Boeroerivier (nov. 1961) codetelegram(men) afbeelding (152 KB)
7814 30-6-1961 Boendermaker 268 codetelegram(men) afbeelding (127 KB)
7816 28-8-1961 Boendermaker 346 codetelegram(men) afbeelding (169 KB)
5491 6-9-1961 Canberra 2747/GS74/903 ■ opschrift: Bezoek Mr. Insinger aan Nederlands - en Australisch Nieuw-Guinea bijlage: verslag uitgebracht [aan De Beus door Insinger] naar aanleiding van diens reis naar Australisch en Nederlands Nieuw-Guinea van 18 augustus tot 4 september 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (777 KB)
7780 6-9-1961 Bot 366 codetelegram(men) afbeelding (115 KB)
7779 7-9-1961 Boendermaker 354 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
7824 25-9-1961 Bot 388 codetelegram(men) afbeelding (293 KB)
7823 26-9-1961 Bot 389 codetelegram(men) afbeelding (134 KB)
7825 3-10-1961 Bot 400 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
7820 25-10-1961 Gouverneur 413 codetelegram(men) afbeelding (214 KB)
5995 30-10-1961 Biza BPI/NNG GS 7309/37120 ■ Voorlichtingstournee Hoofd Bevolkingsvoorlichting NNG bijlage: Verslag Voorlichting Manokwari inzake internationalisatie 29 september t/m 4 oktober 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (522 KB)
6877 9-11-1961 Platteel 435 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
7838 17-11-1961 Platteel 456 codetelegram(men) afbeelding (170 KB)
7754 17-11-1961 Platteel 455 codetelegram(men) afbeelding (91 KB)
7839 21-11-1961 Platteel 462 codetelegram(men) afbeelding (100 KB)
7425 21-11-1961 Bot 474; Bot 475 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
7840 24-11-1961 Bot 479 persoonlijk ■ opschrift: vlaghijsing 1 december codetelegram(men) afbeelding (121 KB)
7842 27-11-1961 Gouverneur 477 codetelegram(men) afbeelding (113 KB)
4668 14-12-1961 no 7 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken op donderdag 14 december 1961 verslag afbeelding (471 KB)
7286 15-12-1961 Bot 506 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (223 KB)
7300 15-12-1961 Van Roijen 889 codetelegram(men) afbeelding (286 KB)
5025 16-12-1961 Platteel 495 codetelegram(men) afbeelding (111 KB)
5026 18-12-1961 Bot 507 persoonlijk ■ opschrift: Voorbereidende maatregelen tot bescherming bevolking in NNG. codetelegram(men) afbeelding (133 KB)
4670 19-12-1961 no 9 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnenelandse Zaken op dinsdag 19 december verslag afbeelding (210 KB)
5027 20-12-1961 Platteel 504 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (339 KB)
5028 20-12-1961 Bot 510 persoonlijk ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (388 KB)
4671 20-12-1961 no 10 ■ opschrift: verslag van de bijeenkomst [van de tweede delegatie Nieuw-Guinearaad in Nederland] met de staatssecretaris van Binnnenlandse Zaken op woensdag, 20 december 1961 verslag afbeelding (156 KB)
5030 22-12-1961 Bot 514 ■ opschrift: Algemene machtigingsordonnantie. codetelegram(men) afbeelding (103 KB)
5031 24-12-1961 Platteel 508 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (461 KB)
5032 25-12-1961 Bot 516 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (415 KB)
5033 27-12-1961 Platteel 511 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (258 KB)
6586 27-12-1961 Mededelingen voor de pers 309 ■ opschrift: Gouverneur Platteel richt zich tot inwoners West-Papoea toespraak afbeelding (192 KB)
5034 29-12-1961 Bot 525 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesie t.o.v. NNG. codetelegram(men) afbeelding (370 KB)
6587 2-1-1962 GNG Manokwari 2 geheim ■ opschrift: Stemming onder inheemse prominenten Manokwari bijlage: nota controleur voorlichting van West-Nieuw-Guinea dd. 29 dec. 1961. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (124 KB)
4973 6-1-1962 Bot 14 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (111 KB)
4974 11-1-1962 Platteel 17 codetelegram(men) afbeelding (418 KB)
6831 11-1-1962 Bot 23 codetelegram(men) afbeelding (261 KB)
4975 11-1-1962 Bot 28 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesië t.o.v. Ned. Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (112 KB)
6832 17-1-1962 Bot 43 persoonlijk codetelegram(men) afbeelding (219 KB)
4978 17-1-1962 Bot 44 ■ opschrift: Bedreigingen door Indonesië ten opzichte van Nederlands Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (71 KB)
6588 18-1-1962 GNG 12.10.12383/2 ■ opschrift: Voorlichting rondschrijven afbeelding (323 KB)
4979 19-1-1962 Platteel 29 codetelegram(men) afbeelding (234 KB)
6833 3-2-1962 GNG Kab/13.0.3/148/2 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Evacuatie officieel schrijven afbeelding (432 KB)
7770 8-2-1962 Bot 86 codetelegram(men) afbeelding (107 KB)
7710 22-3-1962 Bot 194 strikt persoonlijk ■ opschrift: Bedreigingen van Indonesië ten opzichte van Nederlands Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (179 KB)
7975 26-3-1962 Luns 171 codetelegram(men) afbeelding (224 KB)
5023 27-3-1962 Bot 212 ■ opschrift: Bedreigingen van Indonesië t.o.v. Ned. Nieuw-Guinea bijlage: I) brief De Quay aan Staten-Generaal d.d. 27 maart 1962 II) radiotoespraak van gouverneur Platteel dd. 27 maart 1962. codetelegram(men) afbeelding (732 KB)
6880 29-3-1962 Bot 252 ■ opschrift: Voorlichting in Nederlands Nieuw-Guinea codetelegram(men) afbeelding (190 KB)
5024 31-3-1962 Platteel 152; Platteel 163 codetelegram(men) afbeelding (180 KB)
7977 3-4-1962 Celer 188; Luns 192 codetelegram(men) afbeelding (259 KB)
7716 14-4-1962 Platteel 176 codetelegram(men) afbeelding (163 KB)
7768 14-4-1962 Bot 267 codetelegram(men) afbeelding (102 KB)
7766 16-4-1962 Bot 271 codetelegram(men) afbeelding (139 KB)
6838 20-5-1962 Bot 335 codetelegram(men) afbeelding (132 KB)
6839 21-5-1962 Platteel 230 codetelegram(men) afbeelding (65 KB)
4983 19-6-1962 Platteel 278 codetelegram(men) afbeelding (351 KB)
7777 5-7-1962 Bot 541 codetelegram(men) afbeelding (386 KB)
7495 6-7-1962 Bot 454 ■ opschrift: Burgerlijke uitzonderingstoestand codetelegram(men) afbeelding (82 KB)
download als spreadsheet