Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: NG, bestuurlijk

Er zijn 541 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
16 3-1-1950 Ministerraad notulen afbeelding (536 KB)
681 8-1-1950 Hirschfeld 46 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
697 18-1-1950 Hirschfeld 84 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
773 26-1-1950 Minuor 57 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
713 28-1-1950 Hirschfeld 111 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
777 31-1-1950 Götzen 64 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1886 6-2-1950 Minuor 12 codetelegram(men) afbeelding (348 KB)
724 7-2-1950 Hirschfeld 135 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
863 8-3-1950 Hirschfeld 265 codetelegram(men) afbeelding (141 KB)
30 9-3-1950 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
1512 11-3-1950 Van Waardenburg 25 codetelegram(men) afbeelding (149 KB)
907 28-3-1950 Hirschfeld 326 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1032 24-5-1950 Hirschfeld 99 codetelegram(men) afbeelding (344 KB)
3012 14-6-1950 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (565 KB)
1981 26-6-1950 Minuor NG geheim ■ opschrift: Critiek in Indonesië op de verklaring van Min. van Maarseveen [in de Eerste kamer op 20 juni 1950] bijlage:[verklaring Van Maarseveen aantekening + bijlage(n) afbeelding (563 KB)
2412 19-7-1950 Minuor NG no G 920/E.1 zeer geheim ■ opschrift: Nota mr. Van Kleffens dd. Washington, 14 juni 1950, betreffende internationale aspecten van het vraagstuk Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (1937 KB)
1532 4-8-1950 Van Waardenburg 64 codetelegram(men) afbeelding (203 KB)
5374 8-8-1950 Buza ■ opschrift: Gesprek met de heer Jouwe op 4 augustus 1950 memorandum afbeelding (467 KB)
1893 12-8-1950 Van Maarseveen 75 codetelegram(men) afbeelding (563 KB)
1751 23-8-1950 Van Maarseveen 241 codetelegram(men) afbeelding (428 KB)
1539 24-8-1950 Van Eechoud 76 codetelegram(men) afbeelding (272 KB)
7516 27-9-1950 Persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (482 KB)
1554 28-9-1950 Eechoud 104 codetelegram(men) afbeelding (624 KB)
218 28-9-1950 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
1558 16-10-1950 Van Waardenburg 118 codetelegram(men) afbeelding (97 KB)
1336 31-10-1950 Van Maarseveen 364 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1567 2-12-1950 Van Waardenburg 184 codetelegram(men) afbeelding (499 KB)
1496 27-12-1950 Van Maarseveen 439 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
3013 30-12-1950 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (209 KB)
2132 9-1-1951 Lamping 224 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2330 24-1-1951 Van Waardenburg 242 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
2334 26-1-1951 Van Waardenburg 243 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
1972 27-1-1951 Van Eechoud ■ bijlage: Analyse van het beleid in Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (2161 KB)
1973 3-2-1951 GNG 80 Zeer geheim ■ opschrift: Ontslag uit de dienst bij het Gouvernement van Nieuw-Guinea van de tijd. wd. Directeur, hoofd van de Dienst van Binnenlands Bestuur en Justitie J.P.K. van Eechoud bijlage particuliere brief van van waardenburg aan Eechoud dd. 3 feb. 1951 bijlage: brief van N. Jouwe aan Van Waardenburg van 27 januari 1951 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (1017 KB)
1974 23-2-1951 Van Eechoud officieel schrijven afbeelding (181 KB)
1869 2-3-1951 Lamping 793 codetelegram(men) afbeelding (235 KB)
3014 10-3-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (268 KB)
320 27-3-1951 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
3015 19-4-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (1816 KB)
1922 23-4-1951 Lamping 29 codetelegram(men) afbeelding (220 KB)
5364 7-5-1951 Buza SG no. 218 ■ bijlage: memorandum als antwoord van Rookmaker aan Boon dd. 9 mei memorandum afbeelding (483 KB)
1966 28-5-1951 geen ■ opschrift: Eerste zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 15-28 mei 1951 verslag afbeelding (3317 KB)
2364 11-7-1951 Van Waardenburg 94 codetelegram(men) afbeelding (148 KB)
2416 16-7-1951 Baarspul no 386 zeer geheim ■ opschrift: Politieke berichtgeving officieel schrijven afbeelding (214 KB)
387 16-7-1951 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
415 20-8-1951 Ministerraad notulen transcriptie (15 KB)
500 8-10-1951 Ministerraad notulen transcriptie (11 KB)
3442 18-10-1951 Minuor NG vertr. ■ opschrift: Kort verslag van een bezoek aan de kolonisatie-terreinen om Manokwari van 26-30 september 1951 reisverslag afbeelding (551 KB)
519 12-11-1951 Ministerraad notulen transcriptie (83 KB)
532 26-11-1951 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
2428 4-12-1951 Van Waardenburg 192 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2436 7-12-1951 Van Waardenburg 195 codetelegram(men) transcriptie (72 KB)
414 17-12-1951 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
2440 18-12-1951 Van Waardenburg 206 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3016 22-12-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (477 KB)
268 21-1-1952 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
2684 7-2-1952 Minuor NG 11046 doss 662 ■ opschrift: Vestiging van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea Bijlage: Resumé van bespreking van Krijger en Pieters op 23 Januari 1952 met vertegenwoordigers van de Nederlandse Zendingsraad over toelating van de Zending in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebracht gebied - - - bijkage: Resumé van besprekingen van Krijger en Pieters op I Februari 1952 met vertegenwoordigers van Centraal Indisch Missiebureau over toelating van de Missie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (433 KB)
3017 13-2-1952 GNG Raad van Diensthoofden geheim ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de voorlopige Raad van Diensthoofden, gehouden op 13 februari 1952 - - - verslag + bijlage(n) afbeelding (794 KB)
2687 22-2-1952 Minuor NG no 13266 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (197 KB)
276 3-3-1952 Ministerraad notulen transcriptie (14 KB)
7115 14-3-1952 Minuor MZ letter N 21 zeer geheim ■ opschrift: Subversieve steunverlening aan de RMS officieel schrijven afbeelding (284 KB)
2688 5-4-1952 Ned. Zendingsraad JS/MS/720/52 officieel schrijven afbeelding (73 KB)
283 21-4-1952 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
2689 1-5-1952 Minuor NG no 16143/278 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden in Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (374 KB)
3018 3-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 3 mei 1952 - - - verslag afbeelding (696 KB)
1985 12-5-1952 GNG controleur Fakfak no. I/7/GB/1034 ■ opschrift: Bestuursbeleid officieel schrijven afbeelding (735 KB)
7117 13-5-1952 Buza DOA/IN 46134-3336 GS officieel schrijven afbeelding (426 KB)
3019 17-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden geheim ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 17 mei 1952 - - - verslag afbeelding (660 KB)
1967 22-5-1952 GNG RVO ■ opschrift: Verslag van de tweede zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 13-22 mei 1952. verslag afbeelding (2322 KB)
1997 21-7-1952 GNG 110/7 vertrouwelijk ■ opschrift: Adviesraad Noord-Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (389 KB)
1162 26-7-1952 Minuor NG NA-3847 geheim reisverslag afbeelding (672 KB)
2786 28-7-1952 M. Kaisiepo ■ opschrift: Verslag, opgemaakt door M.Kaisiepo, adjunct-ambtenaar bij het Kantoor voor Voorlichting en Radio-omroep (KVR) NG te Hollandia verslag afbeelding (1145 KB)
471 28-7-1952 Ministerraad notulen transcriptie (9 KB)
300 4-8-1952 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
3020 20-8-1952 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (507 KB)
2781 11-1952 F.C. Kamma ■ opschrift: Rapport betreffende een sociaal-economisch onderzoek in verband met de mogelijkheden voor het Chr. Nat. Vakverbond op Noord Nieuw-Guinea rapport afbeelding (4691 KB)
3290 10-11-1952 Von Balluseck 89 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
3021 5-12-1952 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (799 KB)
7120 30-12-1952 Minvor kab Letter Y 81 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Onregelmatigheden in NNG bijlage: Korte samenvatting rapport Miedema-Van Hulst aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (935 KB)
2788 20-3-1953 Minvor NG Dm ■ opschrift: Rapport De Boer-Kamma inzake een Prot. Chr. Vakverenigingsbeweging op Noord-NG nota afbeelding (188 KB)
7124 4-5-1953 Minvor kab Letter E18, zeer geheim ■ opschrift: Onregelmatigheden in NNG officieel schrijven afbeelding (236 KB)
3022 7-5-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag None None
66 11-5-1953 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
2049 21-5-1953 Van Baal no. 3 officieel schrijven afbeelding (192 KB)
2051 29-5-1953 GNG no 1336 vertrouwelijk ■ bijlage: Nota werkplan Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1246 KB)
2052 1-6-1953 Minvor NG/ NA aantekening afbeelding (160 KB)
3023 27-7-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (824 KB)
3690 4-8-1953 Kernkamp 92 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3423 8-8-1953 Van Bylandt 448 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3436 13-10-1953 GNG Ch.W no 3174 vertrouwelijk ■ opschrift: Rapporten K. de Boer en Ds. F.C. Kamma inzake een Christelijk sociale en een Protestants-Christelijk vakverenigings-beweging op Noord Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (542 KB)
3439 2-11-1953 Minvor NG ■ opschrift: Uitzending van personeel naar NG nota afbeelding (182 KB)
2055 5-1-1954 Minvor vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de besprekingen van de minister van Overzeese Rijksdelen met de gouverneur van Nieuw-Guinea, op 5 januari 1954, in de vergaderzaal van het ministerie van Overzeese Rijksdelen verslag afbeelding (1259 KB)
3582 20-1-1954 Minvor GS 14001 vertrouwelijk ■ opschrift: Verslag van de XIIIe vergadering van de Contact-Commissie Nieuw-Guinea verslag afbeelding (772 KB)
330 25-1-1954 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
349 3-5-1954 Ministerraad notulen transcriptie (57 KB)
351 10-5-1954 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
1986 12-5-1954 GNG 1753 vertrouwelijk ■ opschrift: Bestuursbeleid bijlage: schets van een zandstorm-bestendig huis op palen rondschrijven afbeelding (710 KB)
1987 14-5-1954 GNG 6861/54/III/2 ■ opschrift: Bevolkingspolitiek rondschrijven afbeelding (2100 KB)
3796 22-6-1954 Celer 196 codetelegram(men) transcriptie (57 KB)
4037 23-9-1954 GNG 4143 vertrouwelijk ■ Instelling adviserende raden bijlage: Voorontwerp instelling adviserende raden aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (839 KB)
download als spreadsheet