Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: inlichtingen/-diensten (andere dan CIA)

Er zijn 194 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
5405 20-1-1950 Min. Oorlog/geheim ■ opschrift: Kort verslag van bespreking gehouden op ministerie van Oorlog op Vrijdag 20 Januari te 11.30 uur verslag afbeelding (326 KB)
21 23-1-1950 Ministerraad notulen transcriptie (19 KB)
7156 17-5-1950 Minuor kab Lr. F 39 geheim ■ opschrift en bijlage: Verslag van de conferentie met de wnd. Commissarissen op 24 en 25 april 1950 te Djakarta aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (2643 KB)
5403 27-6-1950 Buza DOA/IN 64111-5090 geheim ■ opschrift: Het strategisch belang van Nieuw-Guinea en de Grote Mogendheden aantekening afbeelding (521 KB)
1197 27-8-1950 Gieben SP 10 codetelegram(men) afbeelding (284 KB)
2415 14-9-1950 Van Eechoud ■ opschrift: Nota behorende bij brief no 326/GE aan Zijne Excellentie de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen te Den Haag nota afbeelding (1390 KB)
1153 27-10-1950 Lamping 591 codetelegram(men) afbeelding (360 KB)
5377 8-11-1950 Biza 96320 geheim ■ bijlage 1: memorandum/commentaar Kwantes bijlage: brief Van Maarseveen aan Einthoven no T 101 Geheim dd. 17/11/50 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1166 KB)
5407 21-12-1950 Buza BI 315 ■ opschrift: Naar aanleiding van het rapport van het Ministerie van Marine over militaire situatie van Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (295 KB)
2132 9-1-1951 Lamping 224 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2344 8-2-1951 Van Waardenburg 260 codetelegram(men) afbeelding (175 KB)
3568 9-3-1951 Buza DOA/IN no 24010-2287 geheim ■ opschrift: Hazelhoff Roelfsema bijlage: toespraak van mr. Hazelhoff Roelfsema in de vergadering van de Stichting 'Door de eeuwen trouw' in de Dierentuin te 's Gravenhage op 20 Februari 1951 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (576 KB)
1953 11-5-1951 Lamping 53 codetelegram(men) afbeelding (278 KB)
2416 16-7-1951 Baarspul no 386 zeer geheim ■ opschrift: Politieke berichtgeving officieel schrijven afbeelding (214 KB)
1975 13-9-1951 Minuor kabinet ■ opschrift en bijlage: nota 'Plannen van de R.I. tot 'herovering' van West-Nieuw-Guinea (Irian)' dd. 8 sept. 1951 aantekening + bijlage(n) afbeelding (1020 KB)
5365 25-10-1951 Buza DOA/IN 685 ■ opschrift: Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (355 KB)
2382 27-10-1951 Van Waardenburg 158 codetelegram(men) afbeelding (217 KB)
3569 28-11-1951 Buza DEU.OE ■ opschrift: Activiteit Hazelhoff Roelfsema officieel schrijven afbeelding (267 KB)
2807 25-1-1952 Toussaint 44 codetelegram(men) afbeelding (182 KB)
3501 30-1-1952 BVD no 128780 zeer geheim ■ opschrift: Nieuw-Guinea bijlage: [uitlatingen Ruslan Abdulgani over Indonesiche actitviteien op Nieuw-Guinea] aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (166 KB)
2903 14-2-1952 Blom 287 codetelegram(men) afbeelding (661 KB)
274 18-2-1952 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
3067 20-2-1952 Teixeira 208 codetelegram(men) afbeelding (271 KB)
7115 14-3-1952 Minuor MZ letter N 21 zeer geheim ■ opschrift: Subversieve steunverlening aan de RMS officieel schrijven afbeelding (284 KB)
3070 21-3-1952 Teixeira 225 codetelegram(men) afbeelding (201 KB)
3151 5-4-1952 Van Waardenburg 292 codetelegram(men) afbeelding (250 KB)
5303 7-10-1952 HC Djakarta 38912/G.S.4643/1365 ■ opschrift: APRA-arrestant F. Asbeck Brusse; bijlage: Relaas van oud-commissaris van politie, F. Asbeck Brusse, van 'hetgeen hem bekend is van de Westerling-affaire' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (968 KB)
3502 21-11-1952 AZ U 49564c-c52-Pl/PS6 ■ opschrift: Gegevens betreffende de organisatie, de genomen maatregelen en de plannen in Indonesië ten aanzien van Nieuw-Guinea nota afbeelding (1596 KB)
7120 30-12-1952 Minvor kab Letter Y 81 zeer geheim persoonlijk ■ opschrift: Onregelmatigheden in NNG bijlage: Korte samenvatting rapport Miedema-Van Hulst aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (935 KB)
66 11-5-1953 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
5404 26-10-1954 Buza DOA 154 ■ opschrift: Amerikaans verzoek om inlichtingen nopens Marinebases en faciliteiten in NG. memorandum afbeelding (300 KB)
3616 16-11-1954 Minvor kab GS 16002 geheim ■ opschrift: Kort overzicht van RI activiteiten m.b.t. de inlijving van Nederlands NG bij de RI bijlage: Aantekening 'betreffende de leden van de bestuursraad van het Bureau -Irian' aantekening + bijlage(n) afbeelding (778 KB)
3957 29-11-1954 Van Ittersum 666 codetelegram(men) afbeelding (325 KB)
3849 12-7-1955 GNG Parket PG NNG 2714/27/55/geheim ■ opschrift: Maandverslag Centrale Recherche rondschrijven afbeelding (105 KB)
4807 5-8-1955 Beel 68 codetelegram(men) afbeelding (102 KB)
4099 21-11-1955 Minvor bureau antecentenonderzoek geheim ■ opschrift: Infiltratie bij Sausapor nota afbeelding (349 KB)
2498 25-6-1956 Beyen/Luns 178 codetelegram(men) afbeelding (1211 KB)
7162 2-2-1957 Buza J.G. Kist, zeer geheim zeer persoonlijk ■ opschrift: Affaire Weinreb bijlage: Strikt vertrouwelijke aide-mémoire over Weinreb bestemd voor Van Oldenborgh aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (376 KB)
6009 12-2-1957 Van Roijen 38; Van Roijen 46; Van Roijen 82 codetelegram(men) afbeelding (414 KB)
5577 26-2-1957 Hagenaar 95 codetelegram(men) afbeelding (237 KB)
5613 14-5-1957 Hagenaar 386 codetelegram(men) afbeelding (125 KB)
5642 6-8-1957 Hagenaar 664 codetelegram(men) afbeelding (76 KB)
6033 7-8-1957 Luns 248; Luns 255 codetelegram(men) afbeelding (390 KB)
6099 24-10-1957 Luns 67 codetelegram(men) afbeelding (125 KB)
6389 30-5-1958 Luns 62; Luns 63 codetelegram(men) afbeelding (272 KB)
6387 20-6-1958 Lovink 93 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
6388 27-6-1958 Lovink 96 codetelegram(men) afbeelding (162 KB)
6784 12-7-1958 Buza/DBI 360 memorandum afbeelding (93 KB)
6298 24-7-1958 Luns 69 zeer geheim memorandum afbeelding (439 KB)
6390 28-7-1958 Lovink 113 codetelegram(men) afbeelding (110 KB)
6500 20-8-1958 Canberra 2434/GS 51/701 ■ opschrift: Bedreiging van NNG aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (149 KB)
6677 31-8-1958 Buza AOD/BA U 9824/14736-58-C42-P4/PS9. ■ bijlage: Negotiations for purchase of Sovjet equipment for Army engineers Inlichtingenrapport afbeelding (157 KB)
5042 20-9-1958 Minzo no kab X45 zeer geheim ■ opschrift: Permesta-militairen bijlage: notitie Buram d.d. 17 september 1958 inzake naar Nederlands Nieuw-Guinea uitgeweken Indonesische rebellen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (170 KB)
6501 23-9-1958 Buza DBI/PL memorandum afbeelding (338 KB)
6502 29-9-1958 Buza zeer geheim persoonlijke brief afbeelding (187 KB)
5044 3-10-1958 GNG parket PG 547/5/P/58 Zeer geheim ■ opschrift: Derde groep Permesta-vluchtelingen bijlage: Rapport parket PG Hollandia zeer geheim persoonlijk, 'Buitenlandse hulp [aan Permesta]' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (794 KB)
5043 7-10-1958 GNG P. 8083 zeer geheim ■ opschrift: Permesta-militairen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (133 KB)
6503 16-10-1958 Tuyll van Serooskerken 1644 ■ opschrift: Australisch Intelligence rapport memorandum afbeelding (227 KB)
4091 7-11-1958 Minzo zeer geheim ■ opschrift: Uittreksel uit de zeer geheime berichtgeving uit NNG bijlage: Rapport officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (162 KB)
6678 17-11-1958 Buza DBI/PL 121 geheim memorandum afbeelding (446 KB)
6478 19-11-1958 Van Roijen 861; Van Roijen 919 codetelegram(men) afbeelding (179 KB)
6504 26-11-1958 Buza/Blom 96 geh ■ opschrift: CVIN-rapport bijlagen: 1) samenvatting CVIN-rapport 2) addendum bij samenvatting memorandum afbeelding (724 KB)
6471 8-12-1958 Luns 445 codetelegram(men) afbeelding (123 KB)
6472 15-12-1958 Celer 455; Luns 462 codetelegram(men) afbeelding (264 KB)
6463 15-12-1958 Stikker 103; Stikker 104; Stikker 107 codetelegram(men) afbeelding (243 KB)
6464 17-12-1958 Stikker 105; Stikker 109 codetelegram(men) afbeelding (406 KB)
6475 23-12-1958 Van Roijen 1009 codetelegram(men) afbeelding (139 KB)
6506 24-12-1958 Luns 118 memorandum afbeelding (134 KB)
6477 24-12-1958 Luns 468 codetelegram(men) afbeelding (147 KB)
6684 6-1-1959 Luns 8 codetelegram(men) afbeelding (192 KB)
6682 9-1-1959 Luns 3 codetelegram(men) afbeelding (302 KB)
6688 13-1-1959 Celer 7 codetelegram(men) afbeelding (213 KB)
6799 13-1-1959 Van Roijen 30; Van Roijen 35 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
5084 16-1-1959 Minzo kab. ■ opschrift: Bedreiging van NNG aantekening afbeelding (49 KB)
6510 19-1-1959 Luns no. 8 zeer geheim memorandum afbeelding (256 KB)
103 23-1-1959 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
6686 26-1-1959 Bentinck 41 ■ bijlage 1:'Agreed record of discussion held at the Foreign Office on Monday, January 26, 1959' bijlage 2: 'Memorandum of discussions in Londen, on Friday 23rd January' codetelegram(men) afbeelding (725 KB)
6511 30-1-1959 Luns 15 geheim memorandum afbeelding (140 KB)
6905 30-1-1959 Van Roijen 96 codetelegram(men) afbeelding (187 KB)
6512 5-2-1959 Luns 2(5) codetelegram(men) afbeelding (269 KB)
6696 6-2-1959 Bentinck 60; Bentinck 64 codetelegram(men) afbeelding (413 KB)
6690 6-2-1959 Van Roijen 118 codetelegram(men) afbeelding (194 KB)
106 27-2-1959 Ministerraad notulen transcriptie (23 KB)
6913 7-4-1959 Celer 183 codetelegram(men) afbeelding (86 KB)
6516 17-4-1959 Buza DGIN 45 ■ opschrift: Uitwisseling van militaire gegevens bijlage: Memorandum van Van Tuyll no. 1748 memorandum afbeelding (198 KB)
6663 30-4-1959 Hasselman 323 codetelegram(men) afbeelding (110 KB)
6517 13-5-1959 Bentinck zeer geheim, strikt persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (215 KB)
6519 11-6-1959 Buza DOA/DBI 44 ■ opschrift: Bezwaren Australische regering tegen militaire besprekingen in Australië tussen Nederlandse en Australische stafofficieren bijlage: Memorandum Van Tuyll aan Luns d.d. 17 april '59 over 'Contacten Nederlands-Australische Marine-autoriteiten' officieel schrijven afbeelding (474 KB)
6518 13-6-1959 Londen no 12110-21002 GS strikt persoonlijk, zeer geheim persoonlijke brief afbeelding (133 KB)
5088 27-6-1959 Minzo G1172/-/109(NNG) geheim ■ opschrift: Defensie van NNG officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (564 KB)
6745 2-7-1959 Van Asch van Wijck 13 codetelegram(men) afbeelding (118 KB)
6769 4-7-1959 Lovink 102 codetelegram(men) afbeelding (96 KB)
6770 13-7-1959 Celer 70 codetelegram(men) afbeelding (81 KB)
6720 15-7-1959 Stikker 68 codetelegram(men) afbeelding (95 KB)
6719 16-7-1959 Buza DGIN 71 ■ opschrift: Wapenleveranties aan Indonesië bijlage: 'Overzicht van wapenleveringen aan Indonesië sedert januari 1959' memorandum + bijlage(n) afbeelding (241 KB)
5090 16-10-1959 Defensie 656422/350613 zeer geheim ■ opschrift: Verdediging NNG bijlage: memorandum no 99 betreffende 'Verdediging van Nieuw Guinea' van chef kabinet Rombach aan SS Bot officieel schrijven afbeelding (540 KB)
6734 13-11-1959 Buza DBI 141 ■ opschrift: Houding bondgenoten t.a.v. Nederland i.v.m. Nederlands Nieuw-Guinea bijlage: concept-rapport CVIN 14 november 1959; memorandum + bijlage(n) afbeelding (788 KB)
6729 16-11-1959 Luns 516 codetelegram(men) afbeelding (96 KB)
5091 5-1-1960 Biza NNG 2068/14169 geheim ■ opschrift en bijlage: Defensie van Nederlands Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (899 KB)
6521 9-1-1960 Buza DBI 178 zeer geheim ■ opschrift en bijlagen: Indonesische documenten betreffende actie in verband met Nederlands Nieuw-Guinea memorandum + bijlage(n) afbeelding (851 KB)
download als spreadsheet