Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: missie/Rooms Katholieke kerk

Er zijn 81 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 81 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
5385 22-2-1950 Minuor geheim ■ opschrift: De toekomstige status van Nieuw-Guinea nota afbeelding (2048 KB)
1802 27-4-1950 Stikker 710 codetelegram(men) transcriptie (64 KB)
204 3-7-1950 Ministerraad notulen transcriptie (22 KB)
2412 19-7-1950 Minuor NG no G 920/E.1 zeer geheim ■ opschrift: Nota mr. Van Kleffens dd. Washington, 14 juni 1950, betreffende internationale aspecten van het vraagstuk Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (1937 KB)
1140 23-8-1950 Gieben 532 codetelegram(men) afbeelding (425 KB)
1751 23-8-1950 Van Maarseveen 241 codetelegram(men) afbeelding (428 KB)
1764 30-8-1950 Van Maarseveen 255 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2099 2-9-1950 HC Djakarta PZ/no G 1730 nota afbeelding (341 KB)
1233 24-12-1950 Lamping 683 codetelegram(men) afbeelding (611 KB)
2804 21-11-1951 HC Djakarta 43025/6473 ■ opschrift en bijlage: Overzicht van de werkzaamheden van de RK Kerk in de Indonesische Archipel bijlage: brief Peters aan Lamping dd. 12 dec. 1951 als antwoord. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (755 KB)
2127 4-12-1951 Lamping 284 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
3016 22-12-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (477 KB)
2684 7-2-1952 Minuor NG 11046 doss 662 ■ opschrift: Vestiging van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea Bijlage: Resumé van bespreking van Krijger en Pieters op 23 Januari 1952 met vertegenwoordigers van de Nederlandse Zendingsraad over toelating van de Zending in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebracht gebied - - - bijkage: Resumé van besprekingen van Krijger en Pieters op I Februari 1952 met vertegenwoordigers van Centraal Indisch Missiebureau over toelating van de Missie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (433 KB)
2687 22-2-1952 Minuor NG no 13266 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden van Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (197 KB)
279 24-3-1952 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
2688 5-4-1952 Ned. Zendingsraad JS/MS/720/52 officieel schrijven afbeelding (73 KB)
2689 1-5-1952 Minuor NG no 16143/278 ■ opschrift: Toelating van Zending en Missie in nog niet onder daadwerkelijk bestuur gebrachte gebieden in Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (374 KB)
3018 3-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 3 mei 1952 - - - verslag afbeelding (696 KB)
3019 17-5-1952 GNG Raad van Diensthoofden geheim ■ opschrift: Verslag van de vergadering van de Raad van Diensthoofden gehouden op 17 mei 1952 - - - verslag afbeelding (660 KB)
293 9-6-1952 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
3023 27-7-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (824 KB)
3441 1-12-1953 Minvor NG 65218/888 doss 1579 ■ opschrift: Subsidie t.b.v. de arbeid van Zending en Missie officieel schrijven afbeelding (148 KB)
2546 9-12-1953 Van Ittersum 774 codetelegram(men) afbeelding (117 KB)
2806 11-12-1953 Minvor NG 62296 ■ opschrift: Conclusies en aanbevelingen van de Raad voor Volksopvoeding derde zitting, 30/7 - 7/8 1953 nota afbeelding (402 KB)
3667 16-3-1954 GNG 1005 vertrouwelijk ■ opschrift: De werking der subsidiepolitiek in de beide Nieuw-Guinea's officieel schrijven afbeelding (115 KB)
4086 9-4-1954 Luns no 280 memorandum afbeelding (110 KB)
3799 13-4-1954 Van Bylandt 1171 codetelegram(men) afbeelding (262 KB)
3802 15-4-1954 Van Bylandt 1189 codetelegram(men) afbeelding (250 KB)
3669 29-4-1954 GNG no 1640 vertrouwelijk ■ opschrift : De werking der subsidiepolitiek in Nederlands en Australisch NG bijlage: commentaar van de Dir. Nieuw-Guinea op GNG 1640 officieel schrijven afbeelding (306 KB)
1986 12-5-1954 GNG 1753 vertrouwelijk ■ opschrift: Bestuursbeleid bijlage: schets van een zandstorm-bestendig huis op palen rondschrijven afbeelding (710 KB)
1987 14-5-1954 GNG 6861/54/III/2 ■ opschrift: Bevolkingspolitiek rondschrijven afbeelding (2100 KB)
5394 2-9-1954 Luns 362 ■ opschrift: Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (103 KB)
3931 9-9-1954 Celer 25 codetelegram(men) afbeelding (281 KB)
3867 11-9-1954 Van Bylandt 396 codetelegram(men) afbeelding (160 KB)
4163 13-5-1955 Beyen/Luns 87 codetelegram(men) afbeelding (317 KB)
3834 22-10-1955 GNG 4258 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding bijlagen: zie annotatie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1267 KB)
3835 17-2-1956 Minvor NNG 10518 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (512 KB)
3836 21-3-1956 GNG no 1054 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (136 KB)
3861 3-4-1956 Minvor NNG NA 10950 vertrouwelijk ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen aantekening afbeelding (277 KB)
4087 2-5-1956 Buza DBI/PZ 50228 ■ opschrift: Overzicht RK Kerk in Indonesië officieel schrijven afbeelding (129 KB)
4847 4-5-1956 Van Baal 27 codetelegram(men) afbeelding (283 KB)
3862 9-5-1956 GNG 1667 vertrouwelijk ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen officieel schrijven afbeelding (256 KB)
4843 22-5-1956 Beel 31 codetelegram(men) afbeelding (105 KB)
3863 4-7-1956 Minvor NG 312 vertrouwelijk ■ opschrift: toelating zendelingen en missionarissen officieel schrijven afbeelding (150 KB)
4029 6-7-1956 Afd. ZNG no 378/vertrouwelijk ■ opschrift: Oproep synode NHK officieel schrijven afbeelding (130 KB)
4844 6-7-1956 Minvor 59 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
4088 30-7-1956 Gezant Heilige Stoel no 430/113 geheim ■ opschrift: Overzicht RK Kerk in Indonesië verslag afbeelding (208 KB)
3837 10-12-1956 Minvor NNG no 11711 ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (373 KB)
3838 15-2-1957 Minvor NNG 12258 ■ bijlage: Besluit van de GNG om 16 leden voor de Raad voor Volksopvoeding te benoeming benevens JC Baarspul als voorzitter van die Raad. officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (238 KB)
4089 23-3-1957 gezant Heilige Stoel no 126/42 geheim ■ opschrift: Kerkelijke indeling NG verslag transcriptie (64 KB)
3864 18-4-1957 Minzo werkgroep herziene staatsregeling NNG no 3 vertr ■ opschrift: Toelating zendelingen en missionarissen officieel schrijven afbeelding (444 KB)
3923 12-6-1957 GNG P 6901 geheim persoonlijk ■ opschrift: Rooms-Katholieke inzichten omtrent bestuursbeleid in NG officieel schrijven afbeelding (74 KB)
3698 23-11-1957 Van Baal geheim ■ opschrift: Kort verslag van de door Zijne Excellentie de gouverneur gemaakte dienstreis naar Papua and New Guinea 5 - 16 november 1957 reisverslag afbeelding (964 KB)
7133 18-12-1957 S. Marid 46551/36013 ■ opschrift en bijlage: Psychologische oorlogsvoering van Indonesië tegen Nederland bijlage: De toestand in Indonesië nota afbeelding (765 KB)
4111 22-1-1958 GNG P 7057 geheim/persoonlijk ■ opschrift: Psychologische oorlogvoering tegen Nederland aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (151 KB)
3195 21-1-1959 Minzo geheim ■ opschrift: Resumé van de besprekingen op 15, 19 en 21 januari 1959, gehouden op het Ministerie van Zaken Overzee verslag afbeelding (1649 KB)
4633 1-7-1959 GNG C.-3 1571 vertrouwelijk ■ opschrift: Rapportage gebeurtenissen Baliemvallei rapport afbeelding (570 KB)
4356 15-1-1960 Apostolisch Vicaris Merauke officieel schrijven afbeelding (1155 KB)
4416 28-5-1960 GNG 3457 geheim ■ opschrift: Raadpleging NNG-inwoners inzake partiële wijziging Bestuursregeling NG officieel schrijven afbeelding (713 KB)
7504 8-6-1960 Partai Katolik, stuk 60-68 a strikt vertrouwelijk ■ bijlage: Ontwerp-brief (in antwoord op open brief van de Partai Katolik) officieel schrijven afbeelding (840 KB)
4634 5-7-1960 GNG Biza P304 geheim ■ opschrift:Beleid ctr. I Mr. R.A. Gonsalves officieel schrijven afbeelding (462 KB)
3925 7-7-1960 GNG 4458 vertrouwelijk ■ opschrift: Voorbereiding Nieuw-Guinea Raad bijlage: Samenvatting van de besprekingen met de residenten gehouden te Hollandia van 28 juni tot 1 juli 1960 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (3344 KB)
7508 16-9-1960 Bot strikt vertrouwelijk ■ opschrift: Enige kanttekeningen inzake het Nieuw-Guinea beleid. aantekening afbeelding (997 KB)
4105 20-10-1960 apostolisch vicaris Merauke officieel schrijven afbeelding (369 KB)
4106 4-5-1961 GNG 4.1.0/3558/G.2 ■ opschrift: Onderwijsaangelegenheden. Voorgebracht door apostolisch vicaris te Merauke officieel schrijven afbeelding (224 KB)
4354 12-6-1961 Broekhuyse persoonlijke brief afbeelding (435 KB)
4090 26-10-1961 Port Moresby LO/SRV/20/61 vertrouwelijk ■ opschrift: Nederlandse invloedsfeer over Australische grens officieel schrijven afbeelding (100 KB)
4310 25-11-1961 GNG 8.20.2/11467 ■ Conferentie Missie, Zending en Gouvernement te Wamena bijlage: minutes of the conference - - - held October 2-7 1961 met bijlage: speech of Father Peters regarding Baliem tribal warfare - - - dd. 3 October 1961 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1567 KB)
7751 17-1-1962 Bot 42 ■ opschrift: bedreigingen door Indonesië t.a.v. Ned. Nieuw-Guinea. (onderhoud vertegenwoordigers zendingsgenootschappen) codetelegram(men) afbeelding (166 KB)
4311 22-1-1962 Biza BPIZ/NNG 488611 ■ opschrift: Conferentie Missie, Zending en Gouvernement; okt. 1961 te Wamena officieel schrijven afbeelding (145 KB)
161 10-2-1962 Ministerraad notulen transcriptie (23 KB)
4660 28-2-1962 GNG Centraal Bergland 162/-O vertrouwelijk ■ opschrift: Bevolkingsmoeilijkheden Baliemvallei rapport afbeelding (864 KB)
7790 11-4-1962 Platteel 170 codetelegram(men) afbeelding (323 KB)
220 13-4-1962 Ministerraad notulen transcriptie (147 KB)
662 3-8-1962 Ministerraad notulen transcriptie (101 KB)
8044 17-8-1962 Schürmann 481; Polderman 495 codetelegram(men) afbeelding (537 KB)
5476 3-9-1962 Buza Blom 76 vertrouwelijk memorandum afbeelding (290 KB)
825 28-9-1962 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
5050 3-10-1962 Goedhart 7 codetelegram(men) afbeelding (103 KB)
8101 21-6-1963 Djakarta 635/53 ■ opschrift: Weerzien met Djakarta (indrukken Heer H. Leopold) bijlage: Weerzien met Djakarta; indrukken van een kwartiermaker april-mei 1963. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (843 KB)
4957 23-3-1964 onleesbaar aantekening afbeelding (202 KB)
download als spreadsheet