Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: bedrij(fsle)ven, houding/positie van het -

Er zijn 377 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
690 12-1-1950 Hirschfeld 69 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
693 12-1-1950 Hirschfeld 70 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
5317 27-1-1950 Beviso no Bn.27; no Bn.58 ■ opschrift: Vernielingen suikerfabrieken in Jogjakarta bijlage: brief Luyten, voorzitter Beviso, aan Götzen dd. 10 Februari met in bijlage: rapport Dr. Muller inzake 'Bezoek aan Djokjakarta 16-18 Januari 1950' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (746 KB)
725 7-2-1950 Hirschfeld 136 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
5315 8-2-1950 Minuor no 42/Gö/Ho ■ bijlage: Jocja-ondernemingen bijlage: Reisverslag Suikerondernemingen in het Djocjasche aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (720 KB)
791 17-2-1950 Götzen 107 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
792 20-2-1950 Minuor 110 codetelegram(men) afbeelding (710 KB)
5331 3-3-1950 BEBTO no DLV/2/50 ■ opschrift: Situatie op de Tabaksondernemingen residentie Besuki bijlage: nota Dinas [van brigadecommandant TNI, A.P.I. Slamet] officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (629 KB)
5584 6-3-1950 HC Djakarta PA no G 3296 vertrouwelijk ■ opschrift: De balans van twee maanden souvereiniteit rapport afbeelding (800 KB)
5326 11-3-1950 HC Djakarta PZ/ no G 3304 ■ Opschrift: Indrukken van Surakarta (opgedaan tijdens een bezoek van de Heer H.A. van Deinse aan deze residentie) reisverslag afbeelding (866 KB)
1789 15-3-1950 Blom 642 codetelegram(men) transcriptie (65 KB)
7518 16-3-1950 geen persoonlijke brief afbeelding (1055 KB)
904 21-3-1950 Hirschfeld 318 codetelegram(men) afbeelding (202 KB)
5314 23-3-1950 HC Djakarta 121/H/vM officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (215 KB)
7126 28-3-1950 Minuor kab Lt.Q 26 geheim ■ opschrift: Rapporten van het Hoge Commissariaat in Djakarta bijlage: Mogelijkheid van liquidatie van deelstaten krachtens de voorlopige constitutie van de RIS bijlage: Dewan Ekonomi Indonesia Pusat [officieel schrijven Speekenbrink aan Van Maarseveen dd. 6 maart 1950 no G3037, met bijlage: schrijven secretaris Dewan Ekonomi aan de minister-president van de RIS no 23 van 13 feb. 1950 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1842 KB)
871 1-4-1950 Hirschfeld 21 codetelegram(men) afbeelding (289 KB)
885 2-4-1950 Blom ongenummerd codetelegram(men) afbeelding (245 KB)
1646 4-4-1950 Stikker 60; Stikker 64 codetelegram(men) afbeelding (820 KB)
1008 17-4-1950 Hirschfeld 388 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
7155 20-4-1950 Minuor kab Lt. Y32 geheim ■ opschrift: Samenvatting van de tot 20 april 1950 ontvangen rapporten van Nederlandse vertegenwoordigers in Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (370 KB)
7156 17-5-1950 Minuor kab Lr. F 39 geheim ■ opschrift en bijlage: Verslag van de conferentie met de wnd. Commissarissen op 24 en 25 april 1950 te Djakarta aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (2643 KB)
1981 26-6-1950 Minuor NG geheim ■ opschrift: Critiek in Indonesië op de verklaring van Min. van Maarseveen [in de Eerste kamer op 20 juni 1950] bijlage:[verklaring Van Maarseveen aantekening + bijlage(n) afbeelding (563 KB)
1166 13-7-1950 Hirschfeld 271 codetelegram(men) afbeelding (240 KB)
1702 31-7-1950 Hirschfeld 106 codetelegram(men) afbeelding (1273 KB)
1707 8-8-1950 Hirschfeld 118 codetelegram(men) afbeelding (2317 KB)
1708 10-8-1950 Hirschfeld 122 codetelegram(men) afbeelding (919 KB)
5375 12-8-1950 Buza Stikker no 81504-6579 GS officieel schrijven afbeelding (889 KB)
1140 23-8-1950 Gieben 532 codetelegram(men) afbeelding (425 KB)
1107 24-8-1950 Gieben 453 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
213 28-8-1950 Ministerraad notulen transcriptie (25 KB)
2099 2-9-1950 HC Djakarta PZ/no G 1730 nota afbeelding (341 KB)
3270 4-9-1950 DPV Sp/S 50G strikt pers officieel schrijven afbeelding (296 KB)
3417 12-9-1950 HC Djakarta PZ/ no G 17396 geheim ■ opschrift: Hoe men in Indonesië over het Irian-geschil denkt nota afbeelding (1167 KB)
1125 18-9-1950 Gieben 515 codetelegram(men) afbeelding (426 KB)
3418 28-9-1950 Minuor NG zeer geheim ■ opschrift: Analyse van de Indonesische agitatie rondom Irian (Nieuw-Guinea). nota transcriptie (73 KB)
1754 29-9-1950 Mouw 103 codetelegram(men) afbeelding (335 KB)
5377 8-11-1950 Biza 96320 geheim ■ bijlage 1: memorandum/commentaar Kwantes bijlage: brief Van Maarseveen aan Einthoven no T 101 Geheim dd. 17/11/50 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1166 KB)
246 13-11-1950 Ministerraad notulen transcriptie (20 KB)
3212 13-11-1950 L. Beaufort OFM persoonlijke brief afbeelding (169 KB)
1366 16-11-1950 Götzen 391 codetelegram(men) afbeelding (178 KB)
1165 17-11-1950 Lamping 617 codetelegram(men) transcriptie (15 KB)
1368 17-11-1950 Van Maarseveen 395 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1612 18-11-1950 Lamping SP 98 codetelegram(men) afbeelding (531 KB)
1181 18-11-1950 Lamping 623 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1375 18-11-1950 Van Maarseveen 400 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1615 22-11-1950 Lamping SP 101 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3268 24-11-1950 Van Maarseveen SM/510 officieel schrijven afbeelding (496 KB)
1619 26-11-1950 Lamping SP 102 codetelegram(men) transcriptie (68 KB)
1621 27-11-1950 Lamping SP 104 codetelegram(men) transcriptie (54 KB)
1391 28-11-1950 Van Maarseveen 408 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1392 29-11-1950 Van Maarseveen 409 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1566 30-11-1950 Van Waardenburg 182 codetelegram(men) afbeelding (206 KB)
1626 30-11-1950 Lamping SP 108 codetelegram(men) afbeelding (898 KB)
1208 6-12-1950 Lamping 646 codetelegram(men) afbeelding (919 KB)
1217 14-12-1950 Lamping 664 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1223 19-12-1950 Lamping 673 codetelegram(men) afbeelding (731 KB)
1227 22-12-1950 Lamping 680 codetelegram(men) transcriptie (18 KB)
1249 27-12-1950 Lamping 690 codetelegram(men) afbeelding (707 KB)
2217 4-1-1951 Blom 290 codetelegram(men) transcriptie (15 KB)
1819 19-1-1951 Lamping 733 codetelegram(men) afbeelding (108 KB)
1822 20-1-1951 Lamping 736 codetelegram(men) afbeelding (174 KB)
2610 30-1-1951 Fed. Verenigingen Bergcultures no F.223 de J/T ■ bijlage: Veiligheidstoestand Oost-Java aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (316 KB)
1864 14-2-1951 Lamping 778 codetelegram(men) afbeelding (299 KB)
1872 6-3-1951 Lamping 798; Van Maarseveen 494 codetelegram(men) afbeelding (259 KB)
1794 9-3-1951 Lamping SP 119 codetelegram(men) transcriptie (55 KB)
1875 12-3-1951 Lamping 802 codetelegram(men) transcriptie (57 KB)
1921 23-4-1951 Lamping 28 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
5313 27-4-1951 Washington GA 69/CA2652/940 ■ opschrift: Indrukken van de Heer Beam over Indonesië officieel schrijven afbeelding (228 KB)
2678 7-5-1951 Minuor/ EZ no 12953 ■ bijlage: De toestand der economische en financiële betrekkingen tussen Nederland en Indonesië in begin 1951 bijlage: officieel schrijven van het Dir.-Generaal BEB over 'De handelspolitieke en monetaire samenwerking met Indonesië' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (4617 KB)
2243 10-5-1951 Blom 55 codetelegram(men) afbeelding (274 KB)
1954 11-5-1951 Lamping 55 codetelegram(men) afbeelding (263 KB)
2006 18-5-1951 Lamping 70 codetelegram(men) afbeelding (256 KB)
2001 5-7-1951 Lamping 123 codetelegram(men) transcriptie (63 KB)
2613 12-7-1951 HC Djakarta 12999/3463 ■ opschrift:Onwettige acties tot occupatie van cultuurondernemingen officieel schrijven afbeelding (343 KB)
2612 21-7-1951 HC Djakarta 29339/3703 ■ opschrift: onwettige occupatie officieel schrijven afbeelding (323 KB)
393 23-7-1951 Ministerraad notulen transcriptie (19 KB)
2700 24-8-1951 Minuor NG 4645/400 ■ opschrift en bijlage: adres van de heren F. Rijken Rapp en A.J. de Lannoy betreffende toestanden in Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1482 KB)
2539 8-10-1951 Lamping 221 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2892 15-12-1951 Lamping 274 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2509 17-12-1951 Stikker 217 codetelegram(men) afbeelding (929 KB)
2162 18-12-1951 Lamping 307 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
2501 2-2-1952 Lamping 358 codetelegram(men) afbeelding (366 KB)
2505 6-2-1952 Lamping 371 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3095 18-2-1952 Lamping 375 codetelegram(men) afbeelding (702 KB)
2826 29-2-1952 Lamping 396 codetelegram(men) transcriptie (56 KB)
2553 5-7-1952 Lamping 29 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2887 2-8-1952 Lamping 59 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
3058 4-8-1952 Lamping 78 codetelegram(men) afbeelding (185 KB)
2889 6-8-1952 Lamping 62 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
3059 6-8-1952 Lamping 86 codetelegram(men) afbeelding (136 KB)
3060 8-8-1952 Lamping 92 codetelegram(men) afbeelding (180 KB)
2954 4-9-1952 Lamping 120 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3352 10-9-1952 Van Roijen 152 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
311 29-9-1952 Ministerraad notulen transcriptie (19 KB)
3205 31-10-1952 Lamping 268 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
5367 31-10-1952 Londen 29.737/2352 geheim officieel schrijven afbeelding (188 KB)
3209 2-11-1952 Lamping 272 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
3280 8-11-1952 Beyen 174 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
3250 14-11-1952 Van Ittersum 306 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
3578 13-12-1952 Van Ittersum 363 codetelegram(men) afbeelding (350 KB)
download als spreadsheet