Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: NG, infiltraties/infiltranten op -

Er zijn 382 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
1984 16-2-1950 Minuor geheim ■ opschrift: Australische nota inzake Nieuw-Guinea aantekening afbeelding (192 KB)
1522 27-5-1950 Van Waardenburg 8 codetelegram(men) afbeelding (132 KB)
1688 11-6-1950 Hirschfeld 50 codetelegram(men) afbeelding (661 KB)
1134 21-6-1950 Hirschfeld 182 codetelegram(men) afbeelding (422 KB)
3527 6-7-1950 Minuor NG no G 0807/EW ■ opschrift: Berichten omtrent voorgenomen infiltraties op NG aantekening afbeelding (552 KB)
205 10-7-1950 Ministerraad notulen transcriptie (23 KB)
1536 10-8-1950 Van Waardenburg 70 codetelegram(men) afbeelding (889 KB)
1586 11-8-1950 Hasselman 48 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
3587 29-8-1950 Buza 87267-7051 GS aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (316 KB)
5406 30-8-1950 Buza ■ opschrift: Nieuw-Guinea. De militaire situatie memorandum afbeelding (277 KB)
2415 14-9-1950 Van Eechoud ■ opschrift: Nota behorende bij brief no 326/GE aan Zijne Excellentie de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen te Den Haag nota afbeelding (1390 KB)
1554 28-9-1950 Eechoud 104 codetelegram(men) afbeelding (624 KB)
2100 2-10-1950 Buza/Blom ■ opschrift: De komende Nieuw-Guinea conferentie nota afbeelding (613 KB)
5401 25-10-1950 Marinestaf 158246/1581/31 ■ opschrift: Nieuw-Guinea en Indonesië bijlage: nota betreffende Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (569 KB)
1336 31-10-1950 Van Maarseveen 364 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
5407 21-12-1950 Buza BI 315 ■ opschrift: Naar aanleiding van het rapport van het Ministerie van Marine over militaire situatie van Nieuw-Guinea memorandum afbeelding (295 KB)
5399 27-12-1950 geen ■ opschrift: Internationale gevolgen van een mislukking der NG-Conferentie aantekening afbeelding (338 KB)
2324 6-1-1951 Van Waardenburg 227 codetelegram(men) afbeelding (562 KB)
2132 9-1-1951 Lamping 224 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2344 8-2-1951 Van Waardenburg 260 codetelegram(men) afbeelding (175 KB)
3015 19-4-1951 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (1816 KB)
2482 9-6-1951 Stikker 92 codetelegram(men) afbeelding (310 KB)
2375 11-9-1951 Wnd. Gouverneur 136 codetelegram(men) afbeelding (194 KB)
1975 13-9-1951 Minuor kabinet ■ opschrift en bijlage: nota 'Plannen van de R.I. tot 'herovering' van West-Nieuw-Guinea (Irian)' dd. 8 sept. 1951 aantekening + bijlage(n) afbeelding (1020 KB)
7525 9-11-1951 Minuor Kab Lett. N 89/Vertrouwelijk. GS 9996X/UOR ■ opschrift en bijlage: De betekenis van West-Nieuw-Guinea voor de Republiek Indonesië, met als bijlage: kaart van Nieuw-Guiena aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (530 KB)
3110 28-1-1952 Van Waardenburg 236 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
269 28-1-1952 Ministerraad notulen transcriptie (27 KB)
3501 30-1-1952 BVD no 128780 zeer geheim ■ opschrift: Nieuw-Guinea bijlage: [uitlatingen Ruslan Abdulgani over Indonesiche actitviteien op Nieuw-Guinea] aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (166 KB)
271 4-2-1952 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
274 18-2-1952 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
3138 4-3-1952 Van Waardenburg 258 codetelegram(men) afbeelding (249 KB)
2522 5-3-1952 Lamping 413 codetelegram(men) afbeelding (364 KB)
278 17-3-1952 Ministerraad notulen transcriptie (11 KB)
3151 5-4-1952 Van Waardenburg 292 codetelegram(men) afbeelding (250 KB)
4096 8-4-1952 Minuor kab 11189x geheim ■ opschrift: Infiltraties op enkele eilanden van de residentie WNG nota afbeelding (293 KB)
5367 31-10-1952 Londen 29.737/2352 geheim officieel schrijven afbeelding (188 KB)
5368 14-11-1952 Canberra GA 979/14898/2309 geheim ■ opschrift: Gesprek met Hr. Bonsal omtrent Nieuw-Guinea en Indonesia. officieel schrijven afbeelding (406 KB)
3502 21-11-1952 AZ U 49564c-c52-Pl/PS6 ■ opschrift: Gegevens betreffende de organisatie, de genomen maatregelen en de plannen in Indonesië ten aanzien van Nieuw-Guinea nota afbeelding (1596 KB)
3597 22-1-1953 De Voogd 157 codetelegram(men) afbeelding (697 KB)
3641 15-5-1953 Van Baal 33 codetelegram(men) afbeelding (163 KB)
3567 18-5-1953 Beyen/Luns 140 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
68 19-5-1953 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
2049 21-5-1953 Van Baal no. 3 officieel schrijven afbeelding (192 KB)
3409 21-5-1953 Van Bylandt 244 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
3428 25-5-1953 Van Bylandt 259 codetelegram(men) afbeelding (140 KB)
69 26-5-1953 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
3642 2-6-1953 Van Baal 46 codetelegram(men) afbeelding (113 KB)
3583 5-6-1953 Beyen/Luns 165 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
3588 8-6-1953 Canberra/no 3391/478 vertrouwelijk ■ opschrift: Australië en Indonesië aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (180 KB)
3643 8-6-1953 Van Baal 53 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
3772 8-6-1953 Beyen/Luns 171 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
3452 12-6-1953 Van Bylandt 311 codetelegram(men) transcriptie (9 KB)
3602 12-6-1953 Winkelman 75 codetelegram(men) afbeelding (509 KB)
3119 24-6-1953 Beyen 201 codetelegram(men) afbeelding (358 KB)
3457 26-6-1953 Van Bylandt 338 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
4097 1-7-1953 Minor kab no 13343 geheim ■ opschrift: Kort verslag van de poging tot infiltratie van Indonesische militairen op het Onin-schiereiland van WNG nota afbeelding (832 KB)
3697 3-7-1953 Pallandt 9 codetelegram(men) afbeelding (124 KB)
3889 21-8-1953 Luns 273 codetelegram(men) transcriptie (54 KB)
3492 27-8-1953 Van Bylandt 494 codetelegram(men) transcriptie (14 KB)
374 28-9-1953 Ministerraad notulen transcriptie (11 KB)
3544 16-10-1953 Van Bylandt 628 codetelegram(men) afbeelding (113 KB)
4258 31-3-1954 Luns 651 codetelegram(men) transcriptie (56 KB)
6983 9-4-1954 KMP/Algemene Verdedigingsraad LL.2589/1 zeer geheim ■ bijlagen: 'Brief van de minister van Oorlog en Marine d.d. 9 april 1954, no MvO 3-6/54-ZG en MvM 355555/350613, betreffende beveiliging van Nieuw-Guinea in vredestijd, met bijlage A: Memorandum van Comité Verenigde Chefs van Staven, Zeer Geheim, alsmede bijlage B: Memorandum van de Chef van de Marinestaf, Zeer Geheim, resp. van Juli 1953 en Februari 1954' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1820 KB)
4277 27-4-1954 Beyen/Luns 720 codetelegram(men) transcriptie (56 KB)
3822 4-6-1954 Van Bylandt 97 codetelegram(men) afbeelding (150 KB)
3796 22-6-1954 Celer 196 codetelegram(men) transcriptie (57 KB)
402 1-11-1954 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
3981 4-11-1954 Beyen/Luns 403 codetelegram(men) afbeelding (309 KB)
3937 6-11-1954 Van Bylandt 583 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
403 8-11-1954 Ministerraad notulen transcriptie (71 KB)
3984 11-11-1954 Beyen/Luns 424 codetelegram(men) afbeelding (409 KB)
5410 15-11-1954 Buza DOA/OP 143819-6234 zeer geheim ■ opschrift: Versterking van de verdediging van NNG officieel schrijven afbeelding (235 KB)
3616 16-11-1954 Minvor kab GS 16002 geheim ■ opschrift: Kort overzicht van RI activiteiten m.b.t. de inlijving van Nederlands NG bij de RI bijlage: Aantekening 'betreffende de leden van de bestuursraad van het Bureau -Irian' aantekening + bijlage(n) afbeelding (778 KB)
3951 23-11-1954 Van Ittersum 647 codetelegram(men) transcriptie (58 KB)
5411 27-11-1954 Min. Oorlog/ 3-21/54zeer geheim//Minmar no 358601/350613 staf ■ opschrift: Versterking van de verdediging van NG officieel schrijven afbeelding (173 KB)
408 29-11-1954 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
3514 30-11-1954 Minvor kab 15065 geheim ■ opschrift: De RI en de infiltratie Etna-baai (West-Nieuw-Guinea) in October 1954 nota afbeelding (497 KB)
3695 5-12-1954 Beyen/Luns 120 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
6616 11-12-1954 Buza DBI/PL 242 memorandum afbeelding (1257 KB)
411 13-12-1954 Ministerraad ■ bijlage: Verslag van de behandeling van de NG-kwestie in de plenaire vergadering van de Algemene Vergadering op 10 december 1954 notulen afbeelding (170 KB)
4004 16-12-1954 Luns 511 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
3971 20-12-1954 Van Ittersum 728 codetelegram(men) afbeelding (170 KB)
4020 21-12-1954 Kernkamp 110 codetelegram(men) transcriptie (53 KB)
3975 23-12-1954 Van Ittersum 739 codetelegram(men) afbeelding (288 KB)
4005 23-12-1954 Beyen 525 codetelegram(men) afbeelding (502 KB)
4027 28-12-1954 Van Baal 124 codetelegram(men) afbeelding (391 KB)
6599 31-12-1954 Tuyll van Serooskerken 644 ■ opschrift: Toelating Indonesische advocaat ter verdediging Indonesische infiltranten in NNG. memorandum afbeelding (195 KB)
4098 13-1-1955 Minvor kab zeer geheim ■ opschrift: Mogelijkheden van communistische inslag bij de NG-infiltranten nota afbeelding (293 KB)
4800 15-1-1955 Waarnemend Gouverneur 133 codetelegram(men) afbeelding (151 KB)
389 17-1-1955 Ministerraad notulen transcriptie (69 KB)
4083 22-1-1955 Beyen/Luns 570 codetelegram(men) transcriptie (16 KB)
394 24-1-1955 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
4801 26-1-1955 Kernkamp 131 codetelegram(men) afbeelding (853 KB)
7178 31-1-1955 Minmar/Kab. Ss 143 ■ bijlage: Verslag van een bespreking betreffende Nieuw-Guinea gehouden op 17 Januari 1955 op het Ministerie van Marine bijlage: Aantekening voor de minister-president. Betreft: Opnemen Papoea's in de Marine strijdkrachten in Nieuw-Guinea aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (642 KB)
4073 15-2-1955 Van Bylandt 881 codetelegram(men) afbeelding (186 KB)
4806 19-2-1955 Kernkamp 153 codetelegram(men) afbeelding (1664 KB)
4085 23-2-1955 Beyen/Luns 614 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
4730 25-2-1955 Van Roijen 590 codetelegram(men) afbeelding (565 KB)
404 28-2-1955 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
4137 1-3-1955 Beyen/Luns 635 codetelegram(men) afbeelding (238 KB)
download als spreadsheet