Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

U heeft gezocht naar documenten die aan de volgende criteria voldoen:

  • Trefwoord is: NG, positie/houding Papoea's op -

Er zijn 722 records gevonden in de database. De resultaten 1 t/m 100 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
5405 20-1-1950 Min. Oorlog/geheim ■ opschrift: Kort verslag van bespreking gehouden op ministerie van Oorlog op Vrijdag 20 Januari te 11.30 uur verslag afbeelding (326 KB)
1968 14-2-1950 Minuor kab Y 12/no 1 zeer geheim ■ opschrift en bijlage: Brief J.P.K. van Eechoud aan J. Thiessen aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (256 KB)
5385 22-2-1950 Minuor geheim ■ opschrift: De toekomstige status van Nieuw-Guinea nota afbeelding (2048 KB)
3012 14-6-1950 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (565 KB)
1981 26-6-1950 Minuor NG geheim ■ opschrift: Critiek in Indonesië op de verklaring van Min. van Maarseveen [in de Eerste kamer op 20 juni 1950] bijlage:[verklaring Van Maarseveen aantekening + bijlage(n) afbeelding (563 KB)
205 10-7-1950 Ministerraad notulen transcriptie (23 KB)
1959 1-8-1950 Indonesische afdeling Irian-commissie ■ opschrift: Samenvatting van het Indonesische rapport [van de Iriancommissie]. rapport afbeelding (487 KB)
5374 8-8-1950 Buza ■ opschrift: Gesprek met de heer Jouwe op 4 augustus 1950 memorandum afbeelding (467 KB)
1551 22-9-1950 Van Eechoud 110 codetelegram(men) afbeelding (238 KB)
1961 27-9-1950 Minuor NG 25 ■ opschrift: Rapport van de Nieuw-Guineacommissie bijlage: Commentaar op het rapport van de Nieuw-Guineacommissie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (4358 KB)
7516 27-9-1950 Persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (482 KB)
1554 28-9-1950 Eechoud 104 codetelegram(men) afbeelding (624 KB)
1970 30-9-1950 W.Ch. Nagel persoonlijke brief afbeelding (211 KB)
1957 10-10-1950 Minuor NG 2017/E1 geheim ■ opschrift: De komende Nieuw-Guinea Conferentie aantekening afbeelding (150 KB)
2016 27-10-1950 Minuor NG 2176/E IV geheim ■ opschrift: Eventuele terugkeer Papoea-delegatie aantekening afbeelding (912 KB)
1336 31-10-1950 Van Maarseveen 364 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1562 4-11-1950 Van Waardenburg 152 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2026 4-12-1950 Arfan c.s. no. 5/NR officieel schrijven afbeelding (282 KB)
1480 14-12-1950 Van Maarseveen 428 codetelegram(men) transcriptie (62 KB)
1958 18-12-1950 Arfan c.s. adres afbeelding (188 KB)
2324 6-1-1951 Van Waardenburg 227 codetelegram(men) afbeelding (562 KB)
2330 24-1-1951 Van Waardenburg 242 codetelegram(men) transcriptie (17 KB)
2335 25-1-1951 Van Waardenburg 244 codetelegram(men) afbeelding (185 KB)
2334 26-1-1951 Van Waardenburg 243 codetelegram(men) afbeelding (87 KB)
2338 30-1-1951 Van Waardenburg 249 codetelegram(men) afbeelding (211 KB)
1973 3-2-1951 GNG 80 Zeer geheim ■ opschrift: Ontslag uit de dienst bij het Gouvernement van Nieuw-Guinea van de tijd. wd. Directeur, hoofd van de Dienst van Binnenlands Bestuur en Justitie J.P.K. van Eechoud bijlage particuliere brief van van waardenburg aan Eechoud dd. 3 feb. 1951 bijlage: brief van N. Jouwe aan Van Waardenburg van 27 januari 1951 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (1017 KB)
1878 14-3-1951 Lamping 806 codetelegram(men) afbeelding (217 KB)
1966 28-5-1951 geen ■ opschrift: Eerste zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 15-28 mei 1951 verslag afbeelding (3317 KB)
363 2-7-1951 Ministerraad notulen transcriptie (71 KB)
2384 20-11-1951 Van Waardenburg 177 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
532 26-11-1951 Ministerraad notulen transcriptie (13 KB)
2436 7-12-1951 Van Waardenburg 195 codetelegram(men) transcriptie (72 KB)
1434 21-3-1952 Minuor kab 159 ■ opschrift: Politieke stromingen en stemmingen in NNG nota afbeelding (611 KB)
3141 29-3-1952 Van Waardenburg 283 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1967 22-5-1952 GNG RVO ■ opschrift: Verslag van de tweede zitting van de Raad voor Volksopvoeding, 13-22 mei 1952. verslag afbeelding (2322 KB)
1997 21-7-1952 GNG 110/7 vertrouwelijk ■ opschrift: Adviesraad Noord-Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (389 KB)
471 28-7-1952 Ministerraad notulen transcriptie (9 KB)
2922 1-8-1952 H. Brandenburg van den Gronden e.a. ■ opschrift: Verslag van de werkzaamheden van de delegatie van het Indo-Europese reserve- en dienstplichtige personeel van het voormalige KNIL Minuor aan Prins Bernhard, inspecteur-generaal der KL dd. 9 april 1951 verslag afbeelding (1248 KB)
2932 18-8-1952 Lamping 85 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
2781 11-1952 F.C. Kamma ■ opschrift: Rapport betreffende een sociaal-economisch onderzoek in verband met de mogelijkheden voor het Chr. Nat. Vakverbond op Noord Nieuw-Guinea rapport afbeelding (4691 KB)
2788 20-3-1953 Minvor NG Dm ■ opschrift: Rapport De Boer-Kamma inzake een Prot. Chr. Vakverenigingsbeweging op Noord-NG nota afbeelding (188 KB)
3023 27-7-1953 GNG Raad van Diensthoofden verslag afbeelding (824 KB)
3664 5-8-1953 Minvor NG no G 662 ■ opschrift: Moord op twee Amerikaanse zendelingen officieel schrijven afbeelding (142 KB)
3276 10-9-1953 BCI no 1608/E/53 geheim persoonlijk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (221 KB)
3436 13-10-1953 GNG Ch.W no 3174 vertrouwelijk ■ opschrift: Rapporten K. de Boer en Ds. F.C. Kamma inzake een Christelijk sociale en een Protestants-Christelijk vakverenigings-beweging op Noord Nieuw-Guinea officieel schrijven afbeelding (542 KB)
2806 11-12-1953 Minvor NG 62296 ■ opschrift: Conclusies en aanbevelingen van de Raad voor Volksopvoeding derde zitting, 30/7 - 7/8 1953 nota afbeelding (402 KB)
6983 9-4-1954 KMP/Algemene Verdedigingsraad LL.2589/1 zeer geheim ■ bijlagen: 'Brief van de minister van Oorlog en Marine d.d. 9 april 1954, no MvO 3-6/54-ZG en MvM 355555/350613, betreffende beveiliging van Nieuw-Guinea in vredestijd, met bijlage A: Memorandum van Comité Verenigde Chefs van Staven, Zeer Geheim, alsmede bijlage B: Memorandum van de Chef van de Marinestaf, Zeer Geheim, resp. van Juli 1953 en Februari 1954' aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1820 KB)
3812 7-5-1954 Van Beusekom 1 codetelegram(men) afbeelding (317 KB)
1986 12-5-1954 GNG 1753 vertrouwelijk ■ opschrift: Bestuursbeleid bijlage: schets van een zandstorm-bestendig huis op palen rondschrijven afbeelding (710 KB)
4023 6-9-1954 Van Baal 55 codetelegram(men) afbeelding (93 KB)
3689 7-9-1954 Celer 39 codetelegram(men) afbeelding (521 KB)
3729 14-10-1954 GNG 4507 vertrouwelijk ■ opschrift: Situatie Wisselmeren bijlagen: brieven van residenten Geelvinkbaai aan GNG dd. 6 okt., 3 nov. en 8 dec. 1954 en memorandum controleur der Wisselmeren zonder datum. aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1060 KB)
3057 28-10-1954 Minvor kab vertrouwelijk ■ opschrift: Kort overzicht over van de politieke situatie in Nieuw-Guinea nota transcriptie (76 KB)
4025 7-12-1954 Van Baal 106 codetelegram(men) afbeelding (77 KB)
5115 29-12-1954 Van Roijen 473 codetelegram(men) afbeelding (386 KB)
6576 2-5-1955 GNG parket PG1743/20/55/geheim ■ opschrift: Sorong Subversieve activiteiten van de leden van het z.g. Bataljon 'Tjendrawasi Muda' in NNG aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (390 KB)
3849 12-7-1955 GNG Parket PG NNG 2714/27/55/geheim ■ opschrift: Maandverslag Centrale Recherche rondschrijven afbeelding (105 KB)
5580 3-8-1955 GNG P6228 geheim persoonlijk officieel schrijven afbeelding (204 KB)
6735 8-8-1955 Buza DOA/OP no 212 ■ opschrift: De Australische Nieuw-Guineapolitiek memorandum afbeelding (281 KB)
4038 16-9-1955 Minvor NNG no NA 10357/Letter K 52 no 365 ■ opschrift: Instelling van adviesraden officieel schrijven afbeelding (309 KB)
3534 26-10-1955 GNG 4308 geheim ■ opschrift: Hermanus Wajoi en Augustinus Nenepat officieel schrijven afbeelding (245 KB)
4370 30-11-1955 Van Bylandt 880 codetelegram(men) afbeelding (171 KB)
3537 8-2-1956 Minvor NNG letter U5 no 28 ■ opschrift: Hermanus Wajoi en Augustinus Nenepat officieel schrijven afbeelding (333 KB)
3836 21-3-1956 GNG no 1054 vertrouwelijk ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (136 KB)
4036 9-4-1956 GNG A.1 geheim persoonlijk ■ opschrift: Handhaving der Nederlandse souvereiniteit over NG bijlage: commentaar van Dir. NNG op brief GNG A.1 bijlage: brief Min. OR aan GNG dd. 15 mei '56 [bezoek prins Bernhard aan NNG voorlopig niet opportuun] officieel schrijven afbeelding (497 KB)
3538 25-4-1956 GNG 1509 geheim ■ opschrift: Hermanus Wajoi en Augustinus Nenepat officieel schrijven afbeelding (285 KB)
4847 4-5-1956 Van Baal 27 codetelegram(men) afbeelding (283 KB)
4224 25-6-1956 Van Roijen 355 codetelegram(men) afbeelding (143 KB)
4848 28-6-1956 Van Baal 63 codetelegram(men) afbeelding (109 KB)
4383 29-6-1956 Beel 53 codetelegram(men) afbeelding (142 KB)
3855 3-7-1956 Jouwe aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4028 3-7-1956 GNG PG 2369/div/56/vertrouwelijk ■ opschrift: Reacties oproep NHK bijlagen: 1) oproep van de Generale Synode der NHK 2) Rapport omtrent reacties autochtonen op oproep Generale Synode der Nederlkandse Hervormde Kerk aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (737 KB)
4844 6-7-1956 Minvor 59 codetelegram(men) afbeelding (114 KB)
4838 7-7-1956 Van Baal 71 codetelegram(men) afbeelding (217 KB)
4030 13-7-1956 GNG Afd. Geelvinkbaai no 111/rech/56 vertr ■ opschrift: Resolutie Biakkers n.a.v. oproep Synode NHK bijlage: resolutie Biakkers (Nederlandse vertaling) bijlage: resolutie Biakkers (origineel) aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (409 KB)
4749 27-7-1956 Hagenaar 607 codetelegram(men) afbeelding (216 KB)
6125 24-8-1956 Washington D-10548/1952 ■ opschrift: Bezoek Commandeur A.C.M. de Neeve, voormalig commandant Zeemacht in Nederlands Nieuw-Guinea, aan Washington officieel schrijven afbeelding (267 KB)
3539 25-8-1956 Minvor Letter S41/235 NNG ■ opschrift: Eventuele terugkeer Silas Papare naar NNG officieel schrijven afbeelding (181 KB)
2499 9-10-1956 Van Roijen 629 codetelegram(men) afbeelding (212 KB)
4033 13-10-1956 GNG no 4745 geheim ■ opschrift: Synode NHK bijlage: Brief Raad van de Zending van de Ned. Hervormde Kerk aan M. Kaisiepo dd. 17 juli 1956 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (505 KB)
4132 15-10-1956 Canberra 2596/780 vertrouwelijk ■ opschrift: Opmerkingen in het Australische Parlement over NNG officieel schrijven afbeelding (266 KB)
3540 26-10-1956 GNG 4903 geheim ■ opschrift: Eventuele terugkeer van Silas Papare naar NNG bijlagen: briefwisseling Den Haag-Hollandia over deze aangelegenheid aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (392 KB)
3950 3-11-1956 GNG P 6725 geheim persoonlijk ■ bijlage: Geheim memorandum inzake het politiek beleid t.a.v. NNG aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (915 KB)
3955 6-11-1956 Pieters nota afbeelding (444 KB)
4305 15-11-1956 GNG ZNG 562 vertrouwelijk ■ opschrift: Opleving cargocults en magie officieel schrijven afbeelding (393 KB)
4007 16-11-1956 GNG P 6762 geheim persoonlijk ■ opschrift: Nieuw-Guinea Raad officieel schrijven afbeelding (752 KB)
4850 16-11-1956 Van Baal 140 codetelegram(men) afbeelding (130 KB)
4851 20-11-1956 Van Baal 145 codetelegram(men) afbeelding (139 KB)
4060 4-12-1956 GNG Kantoor Bevolkingszaken, vertrouwelijk ■ opschrift: Memorandum inzake de bestuurlijke moeilijkheden rond het Paniai-meer, onderafd. Wisselmeren in november 1956 memorandum afbeelding (1672 KB)
4119 10-12-1956 GNG 5460 geheim ■ opschrift: Moluks Protestantse Kerk. Schoolbeheer bijlage: Bezwaarschrift van de dorpsonderwijzers der MPK te Kaimana aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (682 KB)
3837 10-12-1956 Minvor NNG no 11711 ■ opschrift: Raad voor Volksopvoeding officieel schrijven afbeelding (373 KB)
4852 11-12-1956 Van Baal 155 codetelegram(men) afbeelding (239 KB)
4845 15-12-1956 Staf 126 codetelegram(men) afbeelding (307 KB)
3287 18-12-1956 Van Roijen 876 codetelegram(men) afbeelding (203 KB)
4853 22-12-1956 Van Baal 161 codetelegram(men) afbeelding (246 KB)
431 24-12-1956 Ministerraad notulen transcriptie (10 KB)
6800 17-1-1957 DV Djakarta PZ 4165/GS.589/319 ■ opschrift: Politiek ten aanzien van Indonesië bijlage: Opstel, mogelijk van A.D.A. de Kat Angelino aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (766 KB)
4008 23-1-1957 Commissie herziene staatsregeling NNG no 2 vertrouwelijk ■ opschrift: Instelling Nieuw-Guinea Raad bijlage: aanbiedingsbrief dd. 6 feb 57 opgenomen schrijven aan Van Baal verslag + bijlage(n) afbeelding (920 KB)
5338 6-2-1957 Minvor 4 codetelegram(men) afbeelding (108 KB)
4061 7-2-1957 GNG 489 vertrouwellijk ■ opschrift: Wisselmeren officieel schrijven afbeelding (243 KB)
download als spreadsheet