Nederlands-Indonesische betrekkingen 1950-1963

 
English | Nederlands
Klik om op dit veld te sorteren Klik voor informatie

Overzicht van records

Er zijn 6293 records gevonden in de database. De resultaten 577 t/m 676 worden getoond. Klik op het nummer van het document voor een meer gedetailleerde beschrijving van het document, klik op transcriptie of afbeelding onder "PDF" om het document te zien, pas de zoekopdracht aan, of  zoek opnieuw. U kunt ook alle zoekresultaten downloaden.

Nummer Datum Kenmerk ■ Opschrift ■ Bijlage(n) Soort PDF
  
1764 30-8-1950 Van Maarseveen 255 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1669 30-8-1950 Fockema 8 codetelegram(men) transcriptie (51 KB)
5328 30-8-1950 Minuor W.J.Z. Letter K 74 ■ opschrift: Optreden Nikijuluw officieel schrijven afbeelding (131 KB)
5406 30-8-1950 Buza ■ opschrift: Nieuw-Guinea. De militaire situatie memorandum afbeelding (277 KB)
3262 1-9-1950 Van Maarseveen SM/433 persoonlijke brief afbeelding (684 KB)
1766 1-9-1950 Van Maarseveen 260 codetelegram(men) transcriptie (58 KB)
2099 2-9-1950 HC Djakarta PZ/no G 1730 nota afbeelding (341 KB)
7105 2-9-1950 HC Djakarta G 17276 officieel schrijven afbeelding (279 KB)
3270 4-9-1950 DPV Sp/S 50G strikt pers officieel schrijven afbeelding (296 KB)
1116 4-9-1950 Gieben 486 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1730 4-9-1950 Gieben 15 codetelegram(men) transcriptie (53 KB)
214 4-9-1950 Ministerraad notulen transcriptie (17 KB)
1767 5-9-1950 Van Maarseveen 267 codetelegram(men) transcriptie (58 KB)
7106 6-9-1950 BVD 92056 ■ opschrift: Vergadering 'Groter Nederland Actie' bijlage: De gevechten in Makassar in mei 1950 aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (469 KB)
1218 7-9-1950 Gieben SP 11 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1118 8-9-1950 Gieben 500 codetelegram(men) afbeelding (566 KB)
2111 8-9-1950 Van Maarseveen 271 codetelegram(men) transcriptie (60 KB)
1228 9-9-1950 Gieben SP 13 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1229 11-9-1950 Gieben SP 14 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
215 11-9-1950 Ministerraad notulen transcriptie (12 KB)
3417 12-9-1950 HC Djakarta PZ/ no G 17396 geheim ■ opschrift: Hoe men in Indonesië over het Irian-geschil denkt nota afbeelding (1167 KB)
1242 13-9-1950 Gieben SP 15 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1759 13-9-1950 Van Roijen 184 codetelegram(men) afbeelding (174 KB)
2415 14-9-1950 Van Eechoud ■ opschrift: Nota behorende bij brief no 326/GE aan Zijne Excellentie de minister voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen te Den Haag nota afbeelding (1390 KB)
5588 14-9-1950 Van Maarseveen 280 codetelegram(men) afbeelding (434 KB)
1542 15-9-1950 Eechoud 92 codetelegram(men) afbeelding (138 KB)
5311 15-9-1950 Buza DOA/92817-7495 G.S. Geheim ■ opschrift: Makassar-incident bijlage: Aanbiedingsbrief no Kab. G/85 van Van Maarseveen aan Blom dd. 6-10/50 officieel schrijven + bijlage(n) afbeelding (445 KB)
1125 18-9-1950 Gieben 515 codetelegram(men) afbeelding (426 KB)
216 18-9-1950 Ministerraad notulen transcriptie (19 KB)
3265 20-9-1950 Romme persoonlijke brief afbeelding (86 KB)
1126 21-9-1950 Gieben 526 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1132 21-9-1950 Gieben 527 codetelegram(men) afbeelding (184 KB)
1246 21-9-1950 Gieben SP 19 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
2117 21-9-1950 Van Maarseveen 294 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1551 22-9-1950 Van Eechoud 110 codetelegram(men) afbeelding (238 KB)
2118 22-9-1950 Minuor 297 codetelegram(men) afbeelding (624 KB)
2119 22-9-1950 Van Maarseveen 299 codetelegram(men) afbeelding (1018 KB)
1247 23-9-1950 Gieben SP 20 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1137 23-9-1950 Gieben 531 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
5075 23-9-1950 Gieben 532 codetelegram(men) afbeelding (206 KB)
1732 23-9-1950 Gieben 20 codetelegram(men) afbeelding (496 KB)
1842 23-9-1950 Lamping 26 codetelegram(men) transcriptie (54 KB)
1738 24-9-1950 Gieben 155 codetelegram(men) afbeelding (617 KB)
217 25-9-1950 Ministerraad notulen afbeelding (20 KB)
1252 26-9-1950 Gieben SP 21 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1142 26-9-1950 Gieben 536 codetelegram(men) afbeelding (254 KB)
1145 27-9-1950 Gieben 540 codetelegram(men) afbeelding (824 KB)
1961 27-9-1950 Minuor NG 25 ■ opschrift: Rapport van de Nieuw-Guineacommissie bijlage: Commentaar op het rapport van de Nieuw-Guineacommissie aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (4358 KB)
7516 27-9-1950 Persoonlijk persoonlijke brief afbeelding (482 KB)
1554 28-9-1950 Eechoud 104 codetelegram(men) afbeelding (624 KB)
218 28-9-1950 Ministerraad notulen transcriptie (16 KB)
3418 28-9-1950 Minuor NG zeer geheim ■ opschrift: Analyse van de Indonesische agitatie rondom Irian (Nieuw-Guinea). nota transcriptie (73 KB)
1754 29-9-1950 Mouw 103 codetelegram(men) afbeelding (335 KB)
1263 29-9-1950 Lamping SP 24 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1970 30-9-1950 W.Ch. Nagel persoonlijke brief afbeelding (211 KB)
1146 30-9-1950 Lamping 550 codetelegram(men) afbeelding (309 KB)
1266 30-9-1950 Lamping SP 26 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2121 30-9-1950 Van Maarseveen 308 codetelegram(men) afbeelding (714 KB)
1268 1-10-1950 Lamping SP 27 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
236 2-10-1950 Ministerraad notulen transcriptie (19 KB)
1267 2-10-1950 Van Maarseveen 312 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
2100 2-10-1950 Buza/Blom ■ opschrift: De komende Nieuw-Guinea conferentie nota afbeelding (613 KB)
1289 3-10-1950 Lamping SP 28 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1291 3-10-1950 Lamping SP 29 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1292 3-10-1950 Lamping SP 30 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1296 3-10-1950 Lamping SP 34 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1761 4-10-1950 Van Roijen 218 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1298 5-10-1950 Lamping SP 35 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1306 5-10-1950 Lamping SP 37 ■ bijlage: Antwoordtelegram van Natsir aan Drees codetelegram(men) afbeelding (280 KB)
1977 6-10-1950 Nederlandse missie Japan no 33.29/3726/689 zeer geheim officieel schrijven afbeelding (486 KB)
1310 6-10-1950 Lamping SP 40 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1148 6-10-1950 Lamping 558 codetelegram(men) afbeelding (224 KB)
3266 6-10-1950 Lamping vertrouwelijk ■ opschrift: Bezoek bij ZE de Minister van Buitenlandse Zaken RI officieel schrijven afbeelding (171 KB)
1279 6-10-1950 Van Maarseveen 322 codetelegram(men) afbeelding (157 KB)
1487 6-10-1950 Blom 173 codetelegram(men) transcriptie (53 KB)
1998 6-10-1950 Buza DOA memorandum afbeelding (105 KB)
1149 7-10-1950 Lamping 560 codetelegram(men) afbeelding (247 KB)
1288 7-10-1950 Van Maarseveen 323 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1316 9-10-1950 Lamping SP 42 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1151 9-10-1950 Lamping 565 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
238 9-10-1950 Ministerraad notulen transcriptie (28 KB)
1934 10-10-1950 Stikker 283 codetelegram(men) transcriptie (51 KB)
1319 10-10-1950 Lamping SP 44 codetelegram(men) afbeelding (325 KB)
1321 10-10-1950 Lamping SP 45 codetelegram(men) afbeelding (851 KB)
1322 10-10-1950 Lamping SP 46 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1293 10-10-1950 Van Maarseveen 327 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1955 10-10-1950 Minuor NG 1871/E1 geheim ■ opschrift: Aantekeningen bij de nota van Buza ddo. 2 okt. 1950 betreffende 'de komende Nieuw-Guinea Conferentie'. aantekening afbeelding (222 KB)
1957 10-10-1950 Minuor NG 2017/E1 geheim ■ opschrift: De komende Nieuw-Guinea Conferentie aantekening afbeelding (150 KB)
7107 10-10-1950 Marinestaf 158027/157780 zeer geheim ■ opschrift: Rapport betreffende de gebeurtenissen te Makassar bijlage: Chronologisch verslag van Makassar-affaire, met bijlagen I t/m VIII briefwisseling Hirschfeld-Hatta aanbiedingsbrief + bijlage(n) afbeelding (1018 KB)
1330 11-10-1950 Lamping SP 47 codetelegram(men) transcriptie (13 KB)
1847 11-10-1950 Von Balluseck 81 codetelegram(men) transcriptie (53 KB)
1331 12-10-1950 Lamping SP 48 codetelegram(men) transcriptie (12 KB)
1741 12-10-1950 Lamping 166 codetelegram(men) afbeelding (543 KB)
1849 12-10-1950 Von Balluseck 83 codetelegram(men) transcriptie (59 KB)
2345 13-10-1950 Hasselman 77 codetelegram(men) transcriptie (10 KB)
1297 14-10-1950 Van Maarseveen 334 codetelegram(men) transcriptie (61 KB)
1935 14-10-1950 Stikker 303 codetelegram(men) transcriptie (52 KB)
1851 14-10-1950 Von Balluseck 89 codetelegram(men) transcriptie (51 KB)
1346 15-10-1950 Lamping SP 50 codetelegram(men) transcriptie (11 KB)
1351 15-10-1950 Lamping SP 51 codetelegram(men) afbeelding (532 KB)
download als spreadsheet