p gedeelte

 
English | Nederlands

Het ‘A.P.L.I.-gedeelte’

Iedere biografie wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste bronnen en literatuur betreffende de beschrevene: het zogeheten ‘A.P.L.I.-gedeelte’. Dit overzicht beoogt geen volledigheid; het biedt in de meeste gevallen slechts een selectie. De betekenis van de daarbij gebruikte afkortingen is de volgende:

A: de archiefbewaarplaatsen waar archieven of collecties dan wel documentatie betreffende de beschrevene berusten.

P: de belangrijkste publicaties, c.q. prestaties van de beschrevene. Indien er een bibliografie, discografie, oeuvrecatalogus, overzicht van gespeelde theaterrollen, lijst van behaalde sportoverwinningen etc. voorhanden is, wordt bij voorkeur daarnaar verwezen.

L: de belangrijkste literatuur over de beschrevene.

I: de bronvermelding van het bij de biografie afgebeelde portret van de beschrevene. Indien bekend wordt hier tevens aangegeven wie het portret heeft gemaakt en uit welk jaar het dateert.