Brunt, Lodewijk (1903-1966)

 
English | Nederlands

BRUNT, Lodewijk (1903-1966)

Brunt, Lodewijk, secretaris-penningmeester van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (Haarlem 16-4-1903 - Leiden 13-11-1966). Zoon van Jacob Brunt, rechercheur van politie, en Jeanette Koster. Gehuwd sinds 23-9-1926 met Martha Cornelia de Bruin. Na haar overlijden op 6-4-1931 hertrouwd met Anna Catharina Paape op 8-6-1934. Uit het tweede huwelijk werden 1 zoon en 2 dochters geboren. afbeelding van Brunt, Lodewijk

Brunt doorliep de lagere en middelbare school in Haarlem, genoot vervolgens een handelsopleiding te Amsterdam en werkte daar bij een handelmaatschappij. In zijn jeugd speelde hij voetbal in Kennemerland, waterpolo in het eerste zevental van HVGB (Heerlijk Verkoeld Gezonde Beweging) en was eerste graads turner in Turnlust, alle te Haarlem. Na zijn actieve tijd van sportbeoefening vervulde hij tal van functies op organisatorisch gebied: secretaris en later voorzitter van HVGB en president van de kring Haarlem van de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond.

In 1948 nam de KNVB hem aan in vaste dienst als chef de bureau. Op l juni 1949 werd hij benoemd tot secretaris-penningmeester, als opvolger van A.J. Staal. Bij de grootste sportorganisatie van Nederland ontpopte Brunt zich als een uitstekend leider. Hij bekleedde een groot aantal functies in zowel de nationale als de internationale voetbalwereld.

Lodewijk Brunt - door zijn vrienden altijd Lo genaamd - gold als de grote ambassadeur van de voetbalbond, die in de jaren dat hij secretaris-penningmeester was van 291.000 naar 600.000 leden groeide. Hij stond bekend om zijn geweldige werklust en het vermogen in korte tijd geschillen op te lossen. Brunt heeft een belangrijke bemiddelende rol gespeeld toen in het begin van de jaren vijftig in de nationale voetbalwereld grote verdeeldheid bestond tussen het amateur- en het betaalde voetbal. Hij bereisde voor de voetbalsport de hele wereld en had door zijn vele internationale contacten ook buiten Nederland grote invloed. Hoewel Brunt vrijwel steeds overbelast was, roemde iedereen zijn opgeruimd karakter. Zo was hij bestuurslid van de Europese Voetbal Unie (UEFA) en voorzitter van de financiële en de jeugdcommissie van deze organisatie. Verscheidene onderscheidingen in binnen-en buitenland vielen hem ten deel.

Hoewel hij in 1959, na een hartinfarct, van zijn artsen het advies kreeg het kalmer aan te doen, bleef hij de spil om wie alles in de KNVB draaide. Een nieuwe hartaanval, op 13 november 1966, toen hij per auto onderweg was van Amsterdam naar zijn woonplaats Wassenaar, maakte een einde aan zijn leven.

L: Handboek KNVB 1964 ('s-Gravenhage, 1964) 20; Rien Bal, in Het Parool van 14-11-1966.

I: Beeldbank van het Nationaal Archief in Den Haag [Foto: Wim van Rossem; Collectie ANEFO; Brunt in december 1960].

G.W. Overdijkink


Bovenstaande biografie weerspiegelt de stand van het onderzoek tot aan het jaar van publicatie in het gedrukte deel van het BWN. Dit jaar is hieronder weergegeven. Alle daarna verschenen literatuur is niet in de tekst verwerkt en wordt evenmin vermeld in de literatuuropgave (onder L).

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013