Grosheide, Gerhardus Hendrik Adriaan (1887-1963)

 
English | Nederlands

GROSHEIDE, Gerhardus Hendrik Adriaan (1887-1963)

Grosheide, Gerhardus Hendrik Adriaan, advocaat (Amsterdam 27-1-1887 - Amsterdam 2-11-1963). Zoon van Gerhardus Hendrik Adriaan Grosheide, procuratiehouder bij de Ned. Handel-Mij., en Anna Margaretha Steneker. Hij was gehuwd met Geertruida Elske Johanna Hendrika Schut op 13-6-1916. Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 3 dochters geboren. afbeelding van Grosheide, Gerhardus Hendrik Adriaan

Grosheide bezocht het Gereformeerd Gymnasium te Amsterdam en studeerde rechten aan de Vrije Universiteit aldaar, waar hij in 1913 promoveerde op een proefschrift over Oprichting van Naamlooze Vennootschappen naar Nederlandsch recht (Amersfoort, 1913) dat decennia lang dit leerstuk heeft beheerst. Intussen had hij ook de accountantsstudie verricht. Hij vestigde zich te Amsterdam als accountant en advocaat in 1913, waarbij hij zich meer en meer op de advocatuur richtte. Hij was een befaamd kenner van het verenigings- en vennootschapsrecht, waarvan hij verschillende publikaties het licht deed zien. Ook het procesrecht en de organisatie en het recht van de binnenscheepvaart boeiden hem. Zijn advocatenpraktijk was één der grote van Amsterdam. Hij was lid van de Staatscommissie Limburg i.z. de Burgerlijke Rechtsvordering. Verder was hij van 1941 tot 1957 raadsheer-plaatsvervanger in het Hof te Amsterdam.

In de Gereformeerde Kerken gaf hij leiding aan de Amsterdamse diaconie; veel kerken diende hij van advies. Zijn liefde ging vooral uit naar de Vrije Universiteit; van de vereniging waarvan die universiteit uitgaat was hij meer dan 30 jaar, eerst penningmeester en later voorzitter, beide veelomvattende honoraire bezigheden in het subsidieloze tijdperk en in de tijd van uitbreiding na 1945. In de oprichting van de faculteit der wis- en natuurkunde in 1930 en in die van de economie in 1947 had hij een groot aandeel. Van de civitasraad aan de VU was hij oprichter en jarenlang voorzitter; het studentencorps bood hem het erelidmaatschap.

P: Behalve de reeds genoemde De bestaande naamloze vennootschappen en de nieuwe wet 2e dr. (Amsterdam, 1931); C. Westrate, Handboekje voor voorzitters en secretarissen... Met medew. van G.H.A. Grosheide [vanaf 2e dr. Alphen a/d Rijn, 1935]; Praeadviezen voor Ned. Jur. Ver. (1931), Ned. Accountants Ver. (1935), Broederschap Notarissen (1937), Calvinistische Juristenver. (1941), Broederschap Cand. Notarissen (1959); diverse artikelen o.m. in de Naamloze Vennootschap.

L: H.F. Blaisse, in Advocatenblad 43 (1963) 410-411; J. Verdam, in Jaarboek Vrije Universiteit te Amsterdam 1964, 33-35; H. van Namen, in Almanak Studenten Corpsen Vereniging van Vrouwelijke Studenten aan de Vrije Universiteit 1964, 113-115.

I: Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld. Onder hoofdred. van H.P. van den Aardweg (Amsterdam 1938) 572.

P.J. Verdam


Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013