Jurgens, Johannes Wilhelmus Gosuinus Petrus (1895-1963)

 
English | Nederlands

JURGENS, Johannes Wilhelmus Gosuinus Petrus (1895-1963)

Jurgens, Johannes Wilhelmus Gosuinus Petrus, rechtsgeleerde (Oss 11-5-1895 - Nijmegen 13-2-1963). Zoon van Franciscus Alphonsus Jurgens, wijnhandelaar, en Maria Theresia Petronella Anna van Heeswijk. Gehuwd met Cornelia Sebastiana Regina Trooster op 7-9-1922. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 3 dochters geboren. afbeelding van Jurgens, Johannes Wilhelmus Gosuinus Petrus

Jurgens wie de liefde voor Brabant altijd is bijgebleven, ging na zijn middelbare schoolopleiding rechten te Utrecht studeren. Daar werd hij sterk beïnvloed door J.Ph. Suyling en W.L.P.A. Molengraaff. Na voltooiing van zijn studie in 1921 vestigde hij zich aldaar als repetitor. In 1927 begon zijn loopbaan bij de rechterlijke macht als griffier van het kantongerecht te Zuidbroek. Tevens werd hij opleider voor het notariaat in Groningen. In 1933 werd hij rechter in de Arrondissementsrechtbank te Roermond. Op 27 maart 1940 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in het handelsrecht, internationaal privaatrecht en burgerlijk procesrecht aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. Op 16 mei 1941 sprak hij een inaugurele rede uit over De processueele werking der verjaring. Jurgens schreef over privaatrechtelijke onderwerpen in verscheidene tijdschriften. Bijzondere belangstelling had hij voor het begrip comitas (gastvrijheid, welwillendheid) in het internationaal privaatrecht van de Republiek. Daaraan wijdde hij zijn rectorale lustrumrede (1949) en daarover handelde twee onder zijn leiding tot stand gekomen proefschriften (H.B.G. Irmer, "Comity". Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten (Nijmegen, 1948) en J.H.B. Scholten, Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw (Utrecht [enz.], 1949)). Behalve bestuurlijke taken in de Universiteit heeft Jurgens ook daarbuiten functies vervuld, zoals bestuurslid van een reclasseringsinstelling.

De rooms-katholieke Jurgens was een bescheiden man en zijn invloed als privaatrechtjurist is beperkt gebleven. Tijdens zijn Nijmeegse jaren heeft hij weinig gepubliceerd. In zijn onderwijs benadrukte hij sterk de wetsuitleg. Hij had veel contact met zijn studenten. Onder zijn leiding is een groot aantal dissertaties tot stand gekomen.

L: L.E.H. Rutten, in Jaarboek Katholieke Universiteit Nijmegen 1962-1963, 79-84.

I: Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, Collectie personen: afb. 2A4757.

G.C.J.J. van den Bergh


Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013