Molster, Frederik Adriaan (1865-1936)

 
English | Nederlands

MOLSTER, Frederik Adriaan (1865-1936)

Molster, Frederik Adriaan, jurist (Amsterdam 30-1-1865 - Amsterdam 18-12-1936). Zoon van Johannes Adriaan Molster, advocaat, en Carolina Louisa Augusta Tendering. Gehuwd op 28-8-1902 met Catharina Johanna Rijk. Uit dit huwelijk waren geen kinderen.

Na in Amsterdam zijn gymnasiumopleiding te hebben ontvangen studeerde Molster daar rechten. Hij voltooide zijn studie in 1888 met de verdediging van het proefschrift Opzettelijke stranding in het Averijgrosrecht. Hij oefende daarna praktijk uit als advocaat en procureur, eveneens te Amsterdam. Van 1896-1901 was hij tevens kantonrechter-plaatsvervanger. In 1914 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het Handelsrecht en het Faillissementsrecht aan de Universiteit van Amsterdam, welk ambt door hem aanvaard werd met een rede getiteld Oorlog en Handelsovereenkomst. Tijdens zijn hoogleraarschap bleef hij zijn zeer aanzienlijk geworden advocatenpraktijk uitoefenen. De combinatie van een theoretische en praktische werkkring verklaren zijn betrekkelijk geringe aantal wetenschappelijke publikaties. Voornamelijk schreef hij in het door hemzelf, in samenwerking met C.D. Asser jr., in 1889 heropgerichte Magazijn voor Handelsrecht, dat 30 jaar eerder, onder redactie van o.m. zijn vader en daarna nog tijdelijk onder een andere naam, verschenen was. De uitgave werd gestaakt in 1920. In 1930 legde hij zijn hoogleraarschap neer. Hij was een vriendelijk, in uiterlijkheden wat ouderwets man. Van dat laatste getuigt de toen reeds opmerkelijke afwezigheid van telefoon op zijn kantoor. Hij vervulde veel maatschappelijke functies, o.m. in de remonstrantse kerk.

P: Behalve de reeds genoemde: De eigendom der gemeene heiden en weiden van Gooiland (Amsterdam, 1888).

L: Stud. Alm. Amst. 101 (1931) 97-99; Ned. Jur. Blad 11 (1936) 1053.

A.M.M. Orie


Bovenstaande biografie weerspiegelt de stand van het onderzoek tot aan het jaar van publicatie in het gedrukte deel van het BWN. Dit jaar is hieronder weergegeven. Alle daarna verschenen literatuur is niet in de tekst verwerkt en wordt evenmin vermeld in de literatuuropgave (onder L).

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013