Riel, Cornelis Gerardus van (1886-1939)

 
English | Nederlands

RIEL, Cornelis Gerardus van (1886-1939)

Riel, Cornelis Gerardus van, hoogleraar en pastoor (Zaandam 29-7-1886 - Amsterdam 7-9-1939). Zoon van Age Cornelis van Riel, kaaskoper, en Anna Bongers. Gehuwd met Elisabeth Maria Ott op 9-4-1923. Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren. afbeelding van Riel, Cornelis Gerardus van

Van Riel ging na de lagere school te Zaandam in 1888 naar het oud-katholiek seminarie te Amersfoort, waar hij eerst het stedelijk gymnasium bezocht en later theologie en filosofie studeerde. Deze studies zette hij vervolgens aan de oud-katholieke faculteit van de Universiteit van Bern voort tot 1909, toen hij in Nederland in functie moest treden.

Op 10 oktober 1909 werd hij tot priester gewijd en terstond aangesteld tot kapelaan te Amsterdam, waar hij van 1911 tot 1939 pastoor was van dezelfde parochie (H.H. Petrus en Paulus). Tijdens zijn pastoraat werd de schuilkerk in het oude stadscentrum (Barndesteeg) verwisseld voor een nieuw kerkgebouw in Zuid (Ruysdaelstraat).

Ondertussen zette hij zijn studie voort en op 20 april 1922 promoveerde hij te Bern summa cum laude op een proefschrift dat een onderwerp behandelde de genadeleer der kerk betreffend. Vanaf 1925 was Van Riel hoogleraar in de kerkgeschiedenis aan het oud-katholiek seminarie te Amersfoort. Voorts was hij o.a. medeoprichter van de Oud-Katholieke Oecumenische Vereeniging, actief leider van de Bond van Jonge Oud-Katholieken in Nederland (later erevoorzitter); zijn sterk muzikale geest plaatste hem op de voorzitterszetel van de Orgelraad en het Curatorium voor cursussen tot opleiding van organisten. Als fel antimilitarist maakte hij deel uit van 'Militia Christi' en was hij in de jaren dertig een machtig getuige voor de vrede. In dit verband zagen ook enkele geschriften van hem het licht.

P: Beitrag zur Geschichte der Congregationes de Auxiliis (Konstanz, 1929). Proefschrift Bern; De moderne Theosophie en de Vrije Katholieke Kerk (Rotterdam, 1928); Europa am Scheidewege (Ammerstol, 1931); Waarom wordt de particuliere wapenindustrie niet afgeschaft? [Ammerstol, 1933]; S.O.S.! "Kerk"... (Utrecht, 1935); postume publikaties, in De Oud-Katholiek van 1939.

L: De Oud-Katholiek 55 (1939) 38 (16 september) 282-286.

I: De Oud-Katholiek 55 (1939) 38 (16 september) 282.

H.J.W. Verhey †


Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013