Schatte Olivier, Albert Henri Johan van der (1908-1967)

 
English | Nederlands

SCHATTE OLIVIER, Albert Henri Johan van der (1908-1967)

Schatte Olivier, Albert Henri Johan van der, bevelhebber der zeestrijdkrachten en chef van de marinestaf (Huizen in N.H. 4-3-1908 - Amsterdam 14-8-1967). Zoon van Henri Cornelis van der Schatte Olivier, arts, en Anna Jacoba Pauline van Eijken Nieukerk. Gehuwd sinds 1-11-1930 met Louisa Christiana Adams. Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 1 dochter geboren.

Van der Schatte Olivier bezocht eerst de HBS in Apeldoorn en vervolgens te 's-Hertogenbosch en volgde daarna de 3-jarige adelborstenopleiding tot zeeofficier. Op 21 augustus 1929 werd hij benoemd tot luitenant ter zee der 3e klasse, specialiseerde zich weldra in het torpedowapen. Naast diverse functies aan boord van schepen en bij walinrichtingen, zowel in Nederland als Nederlands-Oost-Indië en tijdens de oorlog in Groot-Brittannië en de Nederlandse Antillen, was hij als subaltern officier voornamelijk belast met functies die op dat wapen betrekking hadden. Deze periode sloot hij af met de functie van hoofd bureau torpedo's bij de hoofdafdeling materieel van het ministerie van Defensie (Marine) (augustus 1947 - november 1948). Hij voerde het commando over Hr.Ms. Evertsen met welk schip hij naar de Indonesische wateren vertrok, voordat hij werd bevorderd tot hoofdofficier. Van 16-12-1949 tot 12-1 -1951 vervulde hij de functie van commandant der marine in Nederlands-Nieuw-Guinea. Sedertdien heeft hij, afgezien van de periode augustus 1955 tot juli 1956, toen hij het bevel voerde over Hr.Ms. De Ruyter en daarbij onder meer het koninklijk paar begeleidde op de reis door de Nederlandse Antillen, steeds staffuncties bekleed. Deze functies waren achtereenvolgens: hoofd van het bureau organisatie van de marinestaf, plaatsvervangend chef marinestaf, marine-attaché bij Hr.Ms. Ambassade te Washington, tevens Liaisonofficier bij de Supreme Allied Commander Atlantic, voorzitter gezamenlijke Nederlandse stafmissie in Washington en na zijn ontslag in mei 1960 vlagofficier materieel.

Daarnaast heeft Van der Schatte Olivier zitting gehad in talrijke commissies, waaronder plaatsvervangend lid van de marineraad, alsmede lid tevens plaatsvervangend president-curator van het college van curatoren van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Door zijn uitgebreide stafervaring, analytische geest en kritische instelling, was geen terrein binnen de Koninklijke Marine hem vreemd. Zijn langdurige detacheringen in het Verre Oosten, het Caraïbische gebied en in Washington gaven hem een zeer brede achtergrond voor het werk in internationaal verband. In het kader van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie was hij een stimulerende kracht voor het in het leven roepen van de 'Standing Naval Force Atlantic' (een permanent vlootverband in de Atlantische Oceaan, samengesteld door diverse NAVO-lidstaten) en de 'Maritime Surveyance' (geregelde luchtverkenningen in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan). Op 1-1-1963 werd hij benoemd tot bevelhebber der zeestrijdkrachten en chef van de marinestaf, alsmede voorzitter van de commissie marinebasis in Den Helder. Tot zijn overlijden is hij als zodanig werkzaam geweest.

W.G. Snellen


Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013