Spit, Nicolaus Bartholomeus Petrus (1853-1929)

 
English | Nederlands

SPIT, Nicolaus Bartholomeus Petrus (1853-1929)

Spit, Nicolaus Bartholomeus Petrus, oud-katholiek pastoor en bisschop van Deventer (Enkhuizen 9-3-1853 - Amersfoort 24-5-1929). Zoon van Hendricus Spit, winkelier, en Geertruida Maria van der Veer. Ongehuwd.

Na zijn opleiding aan het oud-katholiek seminarie te Amersfoort werd hij in 1879 priester gewijd. Was kapelaan in Amersfoort en Egmond aan Zee. In de laatstgenoemde plaats had hij een belangrijk aandeel in het tot stand komen van een nieuw kerkgebouw. In 1884 werd hij benoemd tot pastoor van de gemeente van de H.H. Petrus en Paulus te Rotterdam, genaamd 'Het Paradijs'. Hier nam hij met o.a. pastoor J.A. van Beek het initiatief tot het oprichten van De Oud-Katholiek. Tijdens zijn pastoraat werd de schuilkerk in de oude stad vervangen door een nieuw bedehuis aan de Nieuwe Binnenweg (1910). Nadat hij in 1892 lid geworden was van het Metropolitaan Kapittel vond in 1894 zijn benoeming plaats tot bisschop van Deventer, een functie, die hij naast zijn pastoraat in Rotterdam uitoefende. Hij koos als zinspreuk de woorden uit Psalm 73, 28: Spem Posui In Te (Op U Heer heb ik mijn hoop gevestigd. In de Vulgaat Ps. 72, 28). In 1913 werd hij deken van het Metropolitaan Kapittel en aartspriester van Schieland en Zuid-Holland. In 1922 trok hij zich terug uit het pastoraat en vestigde zich te Amersfoort. Zijn laatste levensjaren werden gekenschetst door een toenemende doofheid en slechtziendheid.

P: Waarheid en Liefde. Amalie von Lasaulx of Zuster Augustine. (Rotterdam, 1891); Lezingen en Gebeden voor en na de Heilige Communie (Rotterdam, 1899).

L: De Oud-Katholiek 45 (1929) 23 (8 juni) 170-173.

P.J. Maan


Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013