Vorm, William Nicolaas Henry van der (1897-1963)

 
English | Nederlands

VORM, William Nicolaas Henry van der (1897-1963)

Vorm, William Nicolaas Henry van der, reder en koopman (Rotterdam 3-3-1897 - Rotterdam 15-2-1963). Zoon van Klaas van der Vorm, reder en cargadoor, en Mabel Alpha Rose Constance Hilda Hardij. Gehuwd sinds 14-12-1923 met Klazina van der Vorm. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 2 dochters geboren.

Willy van der Vorm, zoals hij in zijn geboortestad algemeen bekend stond, studeerde na zijn middelbare opleiding aan de Handelshogeschool te Rotterdam en behaalde daar het toenmaals de studie afsluitende diploma Handelseconomie. In 1919 begonnen de werkzaamheden in de zaak van zijn oom Willem, de Scheepvaart- en Steenkolenmaatschappij. Na leerjaren in Londen, Glasgow, Montreal en New York volgde nog een uitgebreide zakenreis door Zuid-Amerika. In 1922 kwam de benoeming tot procuratiehouder van de onderneming en in 1931 tot directeur. In 1950 werd Van der Vorm directeur van de Holland-Amerika Lijn, waar hij eerst sedert 1947 commissaris was geweest. Daarna volgden de functies van hoofddirecteur, president-directeur en sedert 1961 van president-commissaris. Naast enkele commissariaten van verwante ondernemingen was hij sedert 1942 commissaris en president-commissaris van de Rotterdamsche Bank N.V., commissaris van de Scheepshypotheekbank sedert 1956 en van de Maatschappij van Berkel's Patent N.V. sedert 1959.

Van der Vorm was een weloverwogen, werkzaam, rechtschapen en invloedrijk zakenman van groot formaat, die duidelijk oog had voor sociale aspecten. Dienovereenkomstig maakte hij geruime tijd deel uit van het dagelijks bestuur van de Scheepvaart Vereeniging Zuid en van het bestuur van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond. Hij was ook bestuurslid van de Nederlandse Redersvereniging, voorzitter van de Raad van Bestuur voor de Zeevaart en vice-president van de General Council of the International Shipping Federation en trad tevens op als honorair consul-generaal van Denemarken.

Van der Vorm, in zijn jeugd een hartstochtelijk zeezeiler, werd ook later de sport niet ontrouw en was jarenlang commissaris van de Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging 'De Maas' en vanaf oprichting van N.V. Sportfondsenbad Rotterdam-Zuid. Ook het wetenschappelijk werk had zijn grote belangstelling. Als curator van de Economische Hogeschool gaf hij zich veel moeite voor het nieuwe gebouw in Kralingen. Tevens werd jarenlang het voorzitterschap van het stedelijk Oogziekenhuis door hem bekleed en was hij curator van het Klinisch Hoger Onderwijs. Van der Vorm zette de activiteit van zijn oom Willem voor de verzameling van kunstwerken voort en had derhalve zitting in de gemengde gemeentelijke commissie voor het Museum Boymans-Van Beuningen.

L: Stand van zaken... Gedenkboek bij het vijftigjarig bestaan der Scheepvaart Vereeniging Zuid... (Rotterdam, 1957); K.P. van der Mandele, in Rotterdams Jaarboekje 7e reeks 2 (1964) 233-234; J.J. Fokma, 'W.N.H. van der Vorm...', in Economisch-Historisch Jaarboek 30 (1963-1964) 342-344; A.D. Wentholt, Brug over den Oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland-Amerika Lijn. Met medew. van C. Borstlap (Rotterdam [enz.], 1973).

W.F. Lichtenauer


Bovenstaande biografie weerspiegelt de stand van het onderzoek tot aan het jaar van publicatie in het gedrukte deel van het BWN. Dit jaar is hieronder weergegeven. Alle daarna verschenen literatuur is niet in de tekst verwerkt en wordt evenmin vermeld in de literatuuropgave (onder L).

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 1 (Den Haag 1979)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013