Klaasse, Cornelis Abraham (1903-1981)

 
English | Nederlands

KLAASSE, Cornelis Abraham (1903-1981)

Klaasse, Cornelis Abraham, bankier (Amsterdam 10-12-1903 - Heemstede 24-2-1981). Zoon van Adriaan Cornelis Klaasse, gemeenteambtenaar, en Antonetta Pieternella van de Velde. Gehuwd op 1-9-1927 met Henriette Catharina Marie van Vloten. Na echtscheiding (28-5-1938) gehuwd op 22-6-1938 met Anna Margaretha van Heck. Na echtscheiding (30-6-1952) gehuwd op 19-7-1952 met Gerda Margot Bindemann. Uit deze huwelijken werden geen kinderen geboren.

Klaasse bezocht eerst de 4e Gem. HBS met 3-jarige cursus te Amsterdam, daarna aldaar de Tweede Openbare Handelsschool. Hij behaalde het einddiploma in 1921. Klaasse liet zich als een der eerste studenten inschrijven bij de op 16 januari 1922 op initiatief van Th. Limperg jr. aan de Universiteit van Amsterdam opgerichte faculteit der handelswetenschappen, later economische wetenschappen geheten. Op 7 juli 1925 slaagde hij voor het doctoraal examen.

Na eerst een korte tijd bij de financiële redactie van het dagblad De Telegraaf gewerkt te hebben trad Klaasse in 1926 in dienst bij de Bank-Associatie te Amsterdam. Hij bekleedde daar verschillende functies. In 1930 werd hij bijzonder procuratiehouder, in 1935 onderdirecteur. De Bank-Associatie, die door de depressie van de jaren dertig in moeilijkheden was geraakt, werd in 1937 door de Incasso-Bank overgenomen.

Klaasse werd bij zijn nieuwe werkgever eerst secretaris en in 1945 directeur. In 1947 fuseerde de Incasso-Bank met de Amsterdamsche Bank. Ook van de nieuwe combinatie werd Klaasse directeur. Bij de fusie, in 1964, van de Amsterdamsche Bank en de Rotterdamsche Bank werd hij van de nieuwe Amsterdam-Rotterdam Bank lid van de Raad van Bestuur, een functie die hij tot 28 februari 1968 bekleedde, toen hij om gezondheidsredenen aftrad.

Naast zijn uiterst werkzaam leven als bankier vervulde Klaasse tal van andere functies. Vele daarvan waren door hem bezette commissariaten die nauw verbonden waren met het directeurschap van de Amsterdamsche Bank en, later, lidmaatschap van de Raad van Bestuur van de Amsterdam-Rotterdam Bank. Maar Klaasse had ook zitting in besturen om zijn persoonlijke gaven. Zo was hij lid van de Bankraad (van 13 juli 1962 tot 20 mei 1968), treasurer van de Internationale Kamer van Koophandel (van december 1962 tot december 1969) en honorary treasurer van december 1969 tot zijn overlijden van 1981. Klaasse was verder lid van het bestuur van de Nederlandse Bankiersvereniging (1955-1968) en gedurende twee jaar voorzitter (11 mei 1964-23 mei 1966). Ook vielen hem een commissariaat van de Luchthaven Schiphol (1958 - 1975) en een lidmaatschap van de PTT-raad (1956-1969) toe.

Alhoewel Klaasse het hele bankvak als geen ander van zijn tijd beheerste, was hij toch vooral wat in bankkringen heet een kredietenman. De nieuwe ontwikkelingen die zich vooral na de oorlog op het gebied van kredietverlening voordeden, zag hij tijdig en wist hij binnen eigen concern onmiddellijk op te vangen. Op verschillende congressen van bankiers en economen hield hij lezingen, waarbij hij in vele gevallen de aandacht vestigde op de grote betekenis van Nederland in het internationale handels- en betalingsverkeer. Ook op de uitbreiding van de verlening van het middellange krediet in ons land heeft Klaasse grote invloed gehad. In een aantal artikelen over dit onderwerp zette hij zijn standpunt uiteen. Een voorbeeld daarvan is te vinden in een artikel in het Algemeen Handelsblad van 13 februari 1962 getiteld '"Langer" krediet bij de handelsbanken', een ander is zijn voordracht voor de International Banking Summer School in Noordwijk in september 1960 getiteld: 'General introduction to medium term credit', in Trends in bank credit and finance. Lectures [by Tj. Greidanus et al.] (The Hague, [1961]) 8-25.

De betekenis van C.A. Klaasse bestond er vooral in dat hij noodzakelijke veranderingen in de van nature conservatieve bankwereld op het juiste moment wist te realiseren. Zijn gevoel voor humor, gepaard gaande aan een steeds aanwezige lichte zelfspot, hielp hem daarmee vaak tegenwerking te overwinnen. Veel tijd voor ontspanning bleef er voor deze altijd werkende, organiserende, lezingen houdende, vergaderende of op reis zijnde man niet over. Maar was die er toch, dan speelde hij golf of las Albee of Simenon.

P: Behalve de reeds genoemde publikaties schreef Klaasse een groot aantal artikelen in de meest uiteenlopende kranten en tijdschriften, zoals Economisch-Statistische Berichten, De Telegraaf en Economisch Weekblad van Nederlandsch-Indië, terwijl hij tevens financieel chroniqueur van De Groene was.

L: H.W.A. van den Wall Bake, 'Klaasse door en door vakman', in De Telegraaf, 24-2-1968; G.M. Verrijn Stuart, 'Bij het aftreden van C.A. Klaasse. Zeldzaam voorbeeld van een topbankier', in Algemeen Handelsblad, 26-2-1968.

W.D. Voorthuysen


Bovenstaande biografie weerspiegelt de stand van het onderzoek tot aan het jaar van publicatie in het gedrukte deel van het BWN. Dit jaar is hieronder weergegeven. Alle daarna verschenen literatuur is niet in de tekst verwerkt en wordt evenmin vermeld in de literatuuropgave (onder L).

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (Den Haag 1989)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013