Quint, Willem Henricus Maria (1911-1983)

 
English | Nederlands

QUINT, Willem Henricus Maria (1911-1983)

Quint, Willem Henricus Maria, hoofd jeugdprogramma's (radio en tv) van de KRO ('s-Gravenhage 7-10-1911 - Hilversum 20-9-1983). Zoon van Henricus Willem François André Quint, instrumentmaker, en Geertruida Pauli. Gehuwd op 16-7-1945 met Annanetta Antonia Onderwater. Uit dit huwelijk werden 2 zoons en 4 dochters geboren. afbeelding van Quint, Willem Henricus Maria

Zoals bij veel radiomensen van zijn generatie begon de carrière van Wim Quint in het onderwijs. Na de Kweekschool van de Broeders aan het Westeinde in zijn geboortestad bezocht te hebben, werkte hij korte tijd bij de Katholieke Jongensschool aan de Weimarstraat, waarna hij, nog steeds als kwekeling-met-akte, in 1931 overging naar de katholieke lagere school St. Willibrord in Oegstgeest. Hier verwierf hij na enige tijd een vaste aanstelling. Zijn latere collega bij de Katholieke Radio-Omroep (KRO) Leny Verstegen gaf eveneens les aan deze school.

Al heel jong voelde Quint zich aangetrokken tot het (amateur-)toneel. Reeds als twaalfjarige had hij zijn debuut gemaakt in een opvoering van een parochiële patronaatsgroep. Ook op de kweekschool was hij als zodanig actief geweest. In Oegstgeest richtte hij een toneelgroep op. Als liefhebber van poëzie schreef hij gedichten; een bundeltje Passiegedichten verscheen in beperkte oplage onder het pseudoniem Ben van Zevenen, gekozen omdat Quint de jongste was van zeven broers. Zijn contact met de radio dateert van het eind der jaren dertig. In een rubriek 'Onder de vleugelen van de nacht', die Alex van Wayenburg voor de KRO verzorgde, las Quint gedichten en teksten voor.

In 1944 solliciteerde hij met succes naar een onderwijspost aan een katholieke lagere school in Hilversum, waarna de oude banden met Van Wayenburg snel werden aangehaald. Dit leidde ertoe dat Wim Quint, zonder lang te aarzelen, het schoolleven vaarwel zegde en met Van Wayenburg programma's voor zieken ging maken ten behoeve van radio Herrijzend Nederland, die in de eerste tijd na de Tweede Wereldoorlog alle uitzendingen verzorgde. Hij behoefde overigens in al zijn jaren van nu aanhoudend radiowerk zijn onderwijsachtergrond nooit te verloochenen. In 1946, toen de oude omroepen in rechte werden hersteld, kwam Quint in dienst van de KRO. De staf was in die eerste naoorlogse tijd beperkt en de mensen werden overal ingezet. Voor Wim Quint leidde dit ertoe dat hij, naast zijn werk voor het ziekenprogramma 'De Zonnebloem', ook reportages maakte, meewerkte aan hoorspelen en religieuze uitzendingen verzorgde. Aldus raakte hij doorkneed in het radiovak. Zijn ervaring als amateur-toneelspeler hielp hem: Quint kon allerlei stemmen brengen en ook verschillende dialecten nadoen.

Geleidelijk werd Quint tevens betrokken bij het jeugdprogramma onder leiding van Roos Rosenhart. Toen zij in 1948 wegens huwelijk ontslag nam werd Quint chef van dit programma. Daarnaast bleef zijn medewerking aan de ziekenuurtjes. Ten behoeve van de jeugd zette hij een uitgebreide reeks uitzendingen op, bedoeld voor heel kleinen ('De Kleuterklas' onder leiding van Paula van Alphen) en apart voor de rijpere jeugd. Aan vrijwel alle programma's werkte hij zelf metterdaad mee. Nadat Roos Lippes-Rosenhart weer ging meewerken kwamen enkele jeugdprogramma's tot stand die Quint bijzondere bekendheid bezorgden. Vooral 'De Wigwam' trok luisteraars: Quint als goedmoedig Indiaans opperhoofd en Lippes als squaw haalde er ruim 1300 uitzendingen mee. Hij nam er geregeld hoorspelen in op en vertolkte allerlei stemmen met een record van twaalf verschillende in één hoorspel. Een ander langlopend programma werd het 'Radioprentenboek', dat in 1953 van start ging en ruim vijftien jaar werd volgehouden. Tegelijk had Quint enige jaren de redactie van 'De Zonnepit', een programma voor zieken, en van de kinderpagina in de Katholieke Radiogids. In 1953 had hij een belangrijk aandeel in de radioactie 'Beurzen open dijken dicht' ten behoeve van de slachtoffers van de stormramp in zuidwest-Nederland.

In 1955 verliet Quint de jeugdafdeling om Jan de Cler, die als hoofd amusement KRO vertrok, op te volgen. Twee jaar later werd hij op eigen verzoek teruggeplaatst, en sindsdien wijdde hij zich opnieuw aan de jeugd. Na 1965 vielen ook de jeugdprogramma's op televisie onder zijn leiding. In die laatste hoedanigheid was hij de inspirator van o.m. de veel bekeken serie 'Oebele', onder regie van Bram van Erkel. Het kinderzangfestival, dat landelijk grote aantallen schoolkoren trok - tot 500 toe -, werd na een aantal radiojaren dank zij hem op televisie voortgezet.

In 1973 moest Wim Quint om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden bij de KRO neerleggen; in november 1976 nam hij als pensioengerechtigde officieel afscheid. Ook hierna bleef hij actief in het verenigingsleven van Hilversum. Meer dan twintig jaar was hij regisseur en/of voorzitter van de toneelgroep Ars et Amicitia. Hij was verder voorzitter van de Zonnebloem-afdeling 't Gooi, van de Werkgroep Centrum, een vorm van onderlinge hulpverlening, en bestuurslid van de plaatselijke Volksuniversiteit. In de Katholieke Verkennersbeweging had hij jarenlang een groot aandeel als districtscommissaris .

Vóór alles was Wim Quint een man die van kinderen hield en begaan was met hun wel en wee. Hij was blijmoedig, zwierig en enthousiast, iemand die allereerst het goede bij anderen veronderstelde en, ook als hij eens van die opvatting het slachtoffer was geworden, daarin volhardde. Hij was een diepgelovig katholiek, die nergens anders dan bij zijn omroep op zijn plaats zou zijn geweest. Die diende hij dan ook met overgave en vakmanschap.

A: Documentatiemateriaal in archief-KRO te Hilversum.

L: Behalve interviews en herdenkingsartikelen in . De Tijd-De Maasbode, 10-2-1969; Katholieke Radio- en Televisiegids, 11-2-1969; Studio, TV/ Radioprogrammablad KRO, 4-12-1976 en 8-10-1983; De Gooi- en Eemlander, 16-1-1975 en 21-9-1983; F. Oudejans, Van horen en zien gesproken (Hilversum, 1963) 61-65.

I: Katholiek Documentatie Centrum te Nijmegen, Collectie personen: afb. 2a16259 [Foto: archief KRO; Wim Quint in 'Onder de vleugelen van de nacht', 1939].

Frans Oudejans


Bovenstaande biografie weerspiegelt de stand van het onderzoek tot aan het jaar van publicatie in het gedrukte deel van het BWN. Dit jaar is hieronder weergegeven. Alle daarna verschenen literatuur is niet in de tekst verwerkt en wordt evenmin vermeld in de literatuuropgave (onder L).

Oorspronkelijke versie opgenomen in: Biografisch Woordenboek van Nederland 3 (Den Haag 1989)
Laatst gewijzigd op 12-11-2013