English | Nederlands

H

201 resultaten

Terug naar de index

Haagsma, Sjoerd Epco (1852-1916), werktuigbouwkundige
Haan, Carolina Lea de (1881-1932), schrijfster
Haan, Frederik de (1863-1938), historicus
Haan, Jakob (Jacob) Israël de (1881-1924), schrijver, journalist
Haan, Setske de (1889-1948), schrijfster
Haanstra, Albert (1916-1997), filmer
Haarsma, Menno van (pseudoniem) , zie Leiker, Sjoerd
Haas, Alex de (artiestennaam) , zie Nederveen, Alexander
Haas, Marc de (1866-1951), natuurkundige
Haas, Olga Gerharda Alida de (1944-1978), danseres
Haas, Wander Johannes de (1878-1960), natuurkundige
Hacke, Aart Hendrik Willem (1893-1961), bestuurder, politicus
Haeringen, Coenraad Bernardus van (1892-1983), taalkundige
Hagen, Cornelis Johan Anton Marie ten (1904-1957), politicus
Hagenaar, Hendrik (pseudoniem) , zie Elias, Eduard Maurits
Hahn, Albert Pieter (1877-1918), tekenaar
Haighton, Coenraad Alfred Augustus (1896-1943), publicist, politicus
Hall, Floris Adriaan van (1838-1929), bankier, dagbladuitgever
Hall, Gijsbert van (1904-1977), burgemeester
Hall, Hendrik Johannes ter (1866-1944), entertainer, politicus
Hall, Walraven van (1906-1945), bankier, verzetsman
Halle, Leonard Gerrit Herman (1906-1992), sportman
Hallema, Anne (1893-1973), historicus
Halsema, Franciscus Aert Maria (1939-1984), cabaretier, zanger
Hamaker, Hendrik Jacobus (1844-1911), jurist
Hamburger, Hartog Jacob (1859-1924), fysioloog
Hamburger, Salomon Herman (1898-1946), schrijver, journalist
Hamel, Anton Gerard van (1886-1945), taalkundige
Hamel, Gerardus Antonius van (1842-1917), jurist
Hamel, Joost Adriaan van (1880-1964), jurist
Hamer, Ferdinand Hubertus (1840-1900), r.k. bisschop, missionaris
Hanken, Henri Adriaan (1858-1943), landbouwkundige
Hanlo, Johannes Bernardus Maria Raphaël (1912-1969), dichter, schrijver
Hannema, Dirk (1895-1984), museumdirecteur
Hans, Doe (1882-1946), journalist
Hanssen, Jan Michel Joseph Antoon (1906-1958), r.k. bisschop
Hardenberg, Herman (1901-1976), archivaris, historicus
Harder, Johannes Lambertus de (1920-1982), sportman
Harderwijk, Petrus Johannes van (1867-1948), oud-katholiek priester
Harinxma thoe Slooten, Binnert Philip baron van (1839-1923), commissaris der Koningin
Harlingen, R. van (pseudoniem) , zie Blijstra, Reinder
Hart, George Henry Charles (1893-1943), departementaal ambtenaar
Hart, Simon (1911-1981), archivaris, historicus
Harte van Tecklenburg, Joannes Josephus Ignatius, zie Harte, Joannes Josephus Ignatius
Harte, Joannes Josephus Ignatius (1853-1937), politicus, minister
Hartog, Arnold Hendrik de (1869-1938), Ned.herv. theoloog
Hartog, Hans den (1934-1992), econoom
Hartong, Hendrina Cornelia, (1906-1991), danseres
Hasselman, Benjamin Richard Pieter Frans (1898-1984), legerofficier
Hasselman, Catharinus Johannes (1861-1944), koloniaal ambtenaar
Havank (pseudoniem) , zie Kallen, Hendrikus Frederikus van der
Have, Amelie Jeanne ten (1887-1959), schrijfster, publiciste
Hawinkels, Petrus Hermandus Hubertus (1942-1977), dichter, schrijver
Hazes, André Gerardus (1951-2004), zanger
Hazeu, Godard Arend Johannes (1870-1929), koloniaal ambtenaar, indoloog
Hazewinkel-Suringa, Derkje, zie Suringa, Derkje
Heeckeren tot Kell, Willem baron van (1815-1914), politicus, minister, burgemeester
Heek, Frederik van (1907-1987), socioloog
Heek, Gerrit Jan van (1837-1915), ondernemer
Heek, Jan Herman van (1873-1957), ondernemer, kunstverzamelaar
Heel, Gerardus Henricus van (1904-1984), sportman
Heemskerck Van Beest, jkvr. Jacoba Berendina van (1876-1923), schilderes
Heemskerk, Theodorus (1852-1932), regeringsleider, minister, minister-president
Heemstra, Aarnoud Jan Anne Aleid baron van (1871-1957), burgemeester, koloniaal gouverneur
Heemstra, Schelto baron van (1879-1960), commissaris der Koningin
Heer, Johannes de (1866-1961), evangelist, publicist
Heeres, Jan Ernst (1858-1932), historicus, politicus
Heering, Gerrit Jan (1879-1955), remonstrants theoloog
Heeris, Floris Johannes (1881-1972), marineofficier
Heerma, Enneüs (1944-1999), politicus, bestuurder, staatssecretaris
Heeroma, Klaas Hanzen (1909-1972), dichter, taalkundige
Heide, Willy van der (pseudoniem) , zie Hout, Wilhelmus Henricus Maria van den
Heidstra, Hans (1918-1980), dichter, schrijver
Heijden, Egidius Johannes Josephus van der (1885-1941), jurist
Heijermans, Herman (1864-1924), toneelschrijver

Terug naar de index | (volgende 75 lemmata)