Briefwisseling van Francesco Capaccini

 
English | Nederlands

Agent diplomatique et internonce du Saint Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831

Uitgegeven door J.P. de Valk (jaar van uitgave: 1983)

In 1827 sloten de Heilige Stoel en de Nederlandse koning Willem I een concordaat (overeenkomst over de betrekkingen tussen kerk en staat). Francesco Capaccini (1784-1845) werd het jaar daarna naar de Nederlanden gestuurd om te onderhandelen over de uitvoering van deze overeenkomst.

De rapportage die hij in de loop van zijn missie in Den Haag en Brussel richtte aan de Romeinse curie is uitvoerig en diepgaand: de kerkelijke aangelegenheden raakten tijdens zijn verblijf volledig verstrikt met politieke en de religieuze factor speelde een grote rol bij de Belgische opstand van 1830. Daarom is deze uitgave ook van meer algemeen belang voor de geschiedenis van de bewogen laatste jaren van het Verenigd Koninkrijk van Willem I.

Na het uitbreken van de opstand begaf de internuntius zich naar Londen, waar hij zich ophield in de coulissen van de diplomatieke conferentie die de Belgische kwestie moest regelen. Aan de ambtelijke briefwisseling met de Romeinse superieuren is particuliere correspondentie toegevoegd, onder meer met Nederlandse en Belgische geestelijken, en een hoeveelheid andere documenten in bijlage.

De uitgave bevat stukken in het Italiaans en Frans, afkomstig uit archieven in Rome, België, Nederland en Duitsland en wordt ontsloten door een biografische index.