Dagboeken en aantekeningen van Willem Hendrik de Beaufort 1874-1918

 
English | Nederlands

Uitgegeven door J.P. de Valk en M. van Faassen (jaar van publicatie: 1993)

De oud-liberale politicus Willem Hendrik de Beaufort (1845-1918) was een typische representant van de 19e-eeuwse maatschappelijke elite, die het als zijn taak zag om zijn talenten en mogelijkheden in dienst te stellen van de maatschappij. Hij hield daarvan verslag bij in zijn dagboek 'voor latere geslachten', aanvankelijk met lange tussenpozen, na zijn ministerschap van Buitenlandse Zaken (1897-1901) frequenter. De integrale teksteditie van de 41 dagboekjes maken de beschouwingen van deze welingelichte en erudiete man over de veranderingen die Nederland op velerlei terrein onderging tijdens het fin de si├Ęcle en de Eerste Wereldoorlog voor een breed publiek toegankelijk. Zij vormen een rijke bron, voor de politieke mores in die periode in het algemeen en voor de kennis van het Nederlandse liberalisme in het bijzonder.