Literatuur

 
English | Nederlands

Enige literatuur over Willem de Clercq

W.A. de Clercq (ed.), Woelige weken: november-december 1813. Amsterdam 1988.
W.A. de Clercq (ed.), Graan en reizen. Willem de Clercq in 1814. Amsterdam 1995.
W.A. de Clercq, Willem de Clercq (1795-1844). Amsterdam 1999.
O.W. Dubois: Een vriendschap in Réveilkring. Heerenveen 1997.
M.E. Kluit, Per karos naar St. Petersburg. Lochem 1962.
A. Pierson, Willem de Clercq naar zijn dagboek I, II. 2e herz. uitg. Haarlem 1888.
M.H. Schenkeveld, Willem de Clercq en de literatuur. Groingen 1962.
M. Stapert-Eggen (ed.), Willem de Clercq, Dagboek 1815. Amsterdam 1994.