'De Hollander in het Noorden': Willem de Clercqs reis naar St. Petersburg en terug

'De Hollander in het Noorden': Willem de Clercqs reis naar St. Petersburg en terug

 
English | Nederlands

De heenreis

Hoewel De Clercqs reis een zakenreis betrof, blijkt dat niet zo uit zijn reisverslag. Hij beschrijft voornamelijk de steden, het landschap, de mensen en soms de plaatselijke politiek.

Elke plaats die De Clercq aandeed is aangeven op de onderstaande kaart, behalve wanneer zo'n plaats niet te lokaliseren was. In dat geval is de plek genoemd in de beschrijving van de bijbehorende route.

Bij het bekijken van de kaart is het mogelijk in en uit te zoomen en te klikken op de plaatsen zelf en de wegen ertussen. Bij een aantal plaatsen en wegen zijn De Clercqs eigen beschrijvingen en laat-achttiende-eeuwse of negentiende-eeuwse afbeeldingen toegevoegd, om een impressie te geven van wat hij gezien moet hebben. Wanneer er geen contemporaine afbeeldingen voorhanden waren zijn afbeeldingen uit vroegere eeuwen en een enkele keer uit latere jaren gebruikt. Voor overzichtelijkheid zijn de markeringen van plaatsen die De Clercq voor een tweede keer aandeed op een later moment in zijn reis paars gemaakt. Wanneer De Clercq heen en weer reisde tussen bepaalde plaatsen is de lijn die zijn route aanduidt rood gekleurd. Bij het informatie-icoon naast Amsterdam is een aantal contemporaine kaarten van De Clercqs reisgebied afgebeeld.

De Clercq beschreef zijn reis in zijn reisjournaal getiteld De Hollander in het Noorden, of Aantekeningen op eene Handelsreize van Amsterdam na Petersburg en terug gegaan in den Zomer van 1816, dat in 1962 door zijn kleindochter M. Elisabeth Kluit werd uitgegeven in boekvorm, onder de titel Per karos naar St. Petersburg. Uit deze editie zijn beschrijvingen van De Clercq aan de afbeeldingen toegevoegd. Het oorspronkelijke manuscript is gebruikt voor aanvullingen. Dit manuscript is te vinden bij de Afdeling Bijzondere Collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, onder de signatuur hs. RA F LXV A.

Main Page | Heenreis | Terugreis | Achtergrondinformatie

Nieuw Op 24 november 2017 organiseert het Huygens ING in samenwerking met Stichting Reveil Archief, Nederlands Instituut in St. Petersburg en de Koninklijke Bibliotheek een symposium getiteld: Per karos naar St. Petersburg. Russische lotgevallen van de familie De Clercq in de negentiende eeuw. Voor meer informatie, klik: hier.