Projectverantwoording

 
English | Nederlands

Projectverantwoording

De hier gepresenteerde tekst van De Clercq's dagboeken is het resultaat van samenwerking tussen verschillende personen en instanties. De projectbegeleiding was in handen van een commissie uit het bestuur van de Stichting Het Reveil-Archief, bestaande uit dr. G.J. Johannes, dr. J. van Eijnatten en drs. S. de Clercq. Dankzij genereuze subsidies van de Kitty van Vloten Stichting, ABN-AMRO en Stichting Noord-Hollandsche 't Hooge Huys kon de tekst worden gescand door IDC Publishers te Amsterdam en getranscribeerd door een team van medewerkers, gecoördineerd door drs. E.M. Grabowsky en bestaande uit drs. M. Boelhouwer, drs. K.E. Groot, drs H. Siemensma, drs. J. Verheijen en drs. A.B.G.M. Zengers.

De Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit droeg zorg voor de implementering van de tijdelijke dienstverbanden der transcriptiemedewerkers. Van onschatbare waarde was de belangeloze medewerking van prof. dr. M.H. Schenkeveld en van W.A. de Clercq, die bereid werden gevonden de getranscribeerde teksten te corrigeren. Zonder hun expertise zou de huidige tekstpresentatie ondenkbaar zijn geweest. De Universiteitsbibliotheek Amsterdam, vertegenwoordigd door prof. dr. J.A.A.M. Biemans, beheert al sinds jaar en dag de collectie van de Stichting Reveil-Archief met grote zorg.

Bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis vond het gedigitaliseerde dagboek van Willem de Clercq, dankzij vriendelijke bemiddeling door dr. D. Haks en dr. J.P. de Valk, een gastvrij tehuis. De plaatsing op de website werd verzorgd door Jelle Gerbrandy (ontwikkeling webapplicatie) en Flora Gutierrez Rojas (nabewerking bestanden) in samenwerking met Ineke Huysman van de afdeling ICT van het ING.

Advies, informatie en hulp mocht de projectcommissie verder ontvangen van talloze anderen, onder wie speciaal drs. M. Stapert-Eggen vermelding verdient. Commentaar en verbeteringen op de tekst zijn zeer welkom. Voor contact: zie de website van de Stichting Reveil-Archief.

Amsterdam, september 2008 Namens de projectcommissie, Gert-Jan Johannes en Joris van Eijnatten

Om de transcriptie van De Clercqs dagboek, die gevorderd was tot en met 1822, voort te zetten, is in 2010 een nieuwe projectcommissie samengesteld, bestaande uit ondergetekenden. M. Schouten en M.E. Hay hebben inmiddels een transcripties gemaakt van de jaren 1823 (Schouten en Hay), 1825 en 1826 (Schouten) die aan deze website zijn toegevoegd. De jaren 1824 en 1827 t/m 1829 zijn inmiddels volop in bewerking door J. Buijs, F. ten Broeke, B. Kappers en M. Schouten m.m.v. M.H. Schenkeveld.

In het najaar 2013 stelde de UB Amsterdam de nieuw gemaakte scans van de dagboekjaren 1831 t/m 1844 ter beschikking. Deze zijn inmiddels aan de website toegevoegd en vooralsnog alleen als afbeelding te raadplegen.

Den Haag, december 2013
Ineke Huysman en Ton van Kalmthout