Dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947

 
English | Nederlands

Colofon

Het voorstel tot uitgave van de dagboeken van P.J.M. Aalberse 1891-1947 in een gedrukte en een elektronische versie werd in 2003 door het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis aanvaard. Het project vond plaats in samenwerking met het Katholiek Documentatie Centrum van de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Drie externe instanties (de Commissie Winstverdeling SNS Reaal/Hooge Huys, de Janivo Stichting en de Stichting Sormanifonds) stelden fondsen ter beschikking die de transcriptie van het volledige manuscript op korte termijn mogelijk hebben gemaakt.

De uitgave is bezorgd door Hans de Valk en Ton Kappelhof en werd voltooid in 2006. Aan het project werkten verder mee Fredriek Dufour-Briƫt, die de transcriptie van de dagboekteksten en een deel van de index voor haar rekening nam, en Marlein Sopers, die meewerkte aan annotatie en tekstcontrole. Ineke Huysman en Jelle Gerbrandy zorgden voor de technische vormgeving van deze elektronische editie.