Dagboeken

 
English | Nederlands

dagboekcahier 1

06/10/1891

6 october 1891

’k Heb dan de stoute schoenen maar aangetrokken en mijn stuk aan de(n) Katholiek opgestuurd; ik heb Nuyens om raad gevraagd en hij zei: ‘Ja’. ’k Heb het mijn heerbroer gevraagd en hij zei: ‘Ja’. ’k Heb ook aan Phons geschreven, doch nog geen antwoord gehad, ’t zou me echter sterk verwonderen of hij zegt ook wel ja. ’k Had echter niet gedacht, dat ik, die mij voorgenomen had om vóór mijn candidaatsexamen niets meer te schrijven en in ’t licht te geven, reeds, nog vóór ik goed student zou zijn, zou bezweken zijn en gaan schrijven in … de(n) Katholiek!!

            Daar ik altijd nog niet lekker ben en soms schrikbarend hoest, zal ik maar spoedig eindigen om lekkertjes in de veeren te kruipen. ’k Ben met dat al maar heel blij, dat Phons niet juist dezen tijd bij me gekomen is; ’k zou een lollige gastheer voor mijn goeden Phonnie geweest zijn!

uit: Dagboek I (15 september 1891 tot 16 augustus 1892)