Dagboeken

 
English | Nederlands

dagboekcahier 1

13/10/1891

13 october 1891

Nog altijd mag ik rustig thuis blijven. ’t Is waarlijk lollig! ’k Heb vandaag geantwoord op den brief van den Zeer Eerwaarden heer A.M.C. van Cooth. ’k Heb hem geschreven, dat ik alles aan hem overlaat, maar dat er twee dingen sterk tegen zijn om mijn naam onder het stuk te plaatsen, namelijk 1. mijn verleden: ’k ben pas van Katwijk, pas student, 2. mijn toekomst: zouden sommige proffen het niet met A.J. eens zijn?

            ’k Heb gisteren het geval aan mijn broeder geschreven, doch nog geen antwoord van hem ontvangen. ’k Heb dus maar geheel en al op mijn eigen houtje geantwoord, slechts Nuyens sprak ik erover. ’k Had wel aan Phons willen schrijven, maar hij had mij toch niet spoedig genoeg kunnen antwoorden.

uit: Dagboek I (15 september 1891 tot 16 augustus 1892)