Inleiding

 
English | Nederlands

P.J.M. Aalberse (1871-1947)

Literatuur over P.J.M. Aalberse

Het leven van Aalberse is beschreven door J.P. Gribling, P.J.M. Aalberse, 1871-1948 (Utrecht 1961); hij verzorgde ook het lemma in het Biografisch Woordenboek van Nederland, deel 1. Aalberses ministerschap en de resultaten daarvan worden besproken in A. Folmer e.a., Het departement van Arbeid, Handel en Nijverheid onder minister Aalberse 1918-1925 (Alphen aan den Rijn 1926). Voor zijn activiteiten als uitgever, zie R. van Breukelen, Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal, 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen én verliezers (Baarn 1993). De inventaris van Aalberses archief is met een inleiding uitgegeven: M.L.M. van den Hombergh, Inventaris van het archief P. J. M. Aalberse, 1871-1948 (Nijmegen 1992). De gedrukte uitgave van de dagboeken 1902-1947 bevat een uitgebreide literatuurlijst.