Inleiding

 
English | Nederlands

Bijlage: Overzicht van de dagboekcahiers, met opgave van de ontbrekende onderdelen

Cahier I – 15 september 1891 tot 16 augustus 1892
Bladzijden genummerd 1-228. De bladzijden 11-14, 21-22, 37-38, 41-42, 51-56, 77-80, 87-160, 173-174, 177-178, 185-186, 189-190, 195-202, 229-232 ontbreken. Bladzijnummer 64 is overgeslagen. Het cahier begint met een woord vooraf en een terugblik (bladzijden 1-32).

Cahier II – 22 augustus 1892 tot 6 december 1893
Bladzijden genummerd 233-508. De bladzijden 243-246, 439-442 ontbreken. Bladzijnummer 381 is overgeslagen, de nummers 408-409 zijn tweemaal gebruikt.

Cahier III – [december 1893 tot april 1895]
Ontbreekt; bladzijden vermoedelijk genummerd 509-844.

Cahier IV – 20 april 1895 tot 8 maart 1903
Bladzijden genummerd 855-1046 en nieuwe nummering 1-13. De bladzijden 845-854, 865-892, 915-920, 931-1022, 1027-1032, 1039-1040 ontbreken; een onbekend, maar aanzienlijk aantal bladzijden (vermoedelijk ongeveer honderd) is na bladzijde 1046 verwijderd.

Cahier V – 28 augustus 1904 tot 18 oktober 1915
286 beschreven bladzijden. 28 bladzijden zijn uit het manuscript verwijderd.

Cahier VI – 5 november 1915 tot 12 november 1918
280 beschreven bladzijden.

Cahier VII – 12 november 1918 tot 20 november 1920
268 beschreven bladzijden. 8 bladzijden zijn uit het manuscript verwijderd.

Cahier VIII – 4 december 1920 tot 5 april 1923
374 beschreven bladzijden. 2 bladzijden zijn uit het manuscript verwijderd.

Cahier IX – 7 april 1923 tot 2 november 1932
374 beschreven bladzijden. 6 bladzijden zijn uit het manuscript verwijderd.

Cahier X – 3 november 1932 tot 10 mei 1941
371 beschreven bladzijden. Met een naschrift uit maart 1946.

Cahier XI – begin november 1944 tot 7 augustus 1946
75 beschreven bladzijden. Het eerste deel van de dagboekaantekeningen betreft de periode 1941-1944 en is deels retrospectief genoteerd, deels naderhand van eerder gemaakte losse aantekeningen overgeschreven.

Cahier XII – 7 augustus 1946 tot 26 november 1947
42 beschreven bladzijden. Aan het slot zijn twee bladzijden uit het manuscript verwijderd.