The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795

 
English | Nederlands

Lijst met Errata

 • [2010-11-04] 6541.2 SCHONENBERG
  "Dit schip is niet bij Angola gestrand, maar bij (Kaap) Agulhas aan de ZO kust van het huidige Zuid-Afrika. Bron: Resoluties van de (Kaapse) Politieke Raad, op het Internet bij www.tanap.net" Record changed accordingly.
 • [2011-10-02] 5134.1 GOUDEN LEEUW
  "IN DAS wordt als aankomstdatum 23-5-1620(!) aangegeven. In de missive van Steven van der Hagen aan de kamer Rotterdam van 23 juni 1620 (ARA VOC1070 folio 146) staat echter dat het schip die middag aangekomen is."
 • [2011-10-02] 1245.4 SPARENDAM
  "Schipper van de Sparendam was in 1673 Jan Jacobson Slooper. Bron: The National Archives (Kew, Londen), High Court of Admiralty 30-645."
 • [2011-14-04] 1241.4 WAPEN VAN HOORN
  "Onderaan een brief van Pieter van Dam d.d. 12.12.1672 geschreven vanaf de rede van Texel noteert deze: 'Int iacht vande compagnie leggende tot Tessel den 12 december 1672'. Deze brief werd onderschept en ligt nu in The National Archives. Bron: National Archives, Kew (Londen), High Court of Admiralty, HCA 30-223."
 • [2014-02-04] Aanvulling reizen schip Naardermeer.
 • [2015-02-01] 5200.3 DE LEEUWIN: 19/03/1627 van Texel naar Pulicat 04/01/1628 Amsterdam Jan Willemsz. via: Kaap de Goede Hoop van 06/07/1627 tot 15/07/1627. 17/11/1628 van Batavia naar Texel 11/07/1629 Amsterdam via: Kaap de Goede Hoop van 10/03/1629 tot 16/03/1629
 • [2015-08-04] 4629.3 DOGGERSBANK: 12-02-1789 van Amsterdam naar Batavia. De Doggersbank arriveerde via Malakka in Batavia en niet andersom, zoals vermeld in de database. Zie: W. van der Wielen, "Een enkele reis Malakka" in: Indische Letteren. Tijdschrift van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. 30ste jaargang, nummer 1, maart 2015. p. 3-19.
 • [2015-08-04] 0954.4 WAPEN VAN AMSTERDAM:Place of departure: Vlie 30-01-1661, Arrival at Cape: 27-09-1661.
 • [2016-10-05] 6338.2 HUIS TER LEEDE Departure from Cape 15-05-1716, Date of arrival at destination 05-01-1717
 • [2016-02-11] 6540.1 ANNA MARIA Departure from The Cape: januari 24 1723. Source: Daghregister van Goeverneurs, 24 Januarij 1723, Cape Archives
 • [2017-04-24] 4652.3 VOORSCHOTEN Date of departure 13-03-1789; Departure from Cape 02-02-1790