Uit diverse bronnen gelicht

 
English | Nederlands

Opstellen aangeboden aan Hans Smit ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag

Onder redactie van Eef Dijkhof en Michel van Gent

De geschiedschrijving over Nederland in de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd heeft veel te danken aan het werk dat J.G. (Hans) Smit heeft verricht als bewerker van vele bronnenuitgaven. Zo leverde hij in de reeks Bronnen voor de geschiedenis der dagvaarten van de Staten en steden van Holland voor 1544 een reconstructie van de vergaderingen van de Hollandse edelen en steden vanaf 1276. Hij zorgde ook voor de afronding van de databank De correspondentie van Willem van Oranje met bijna 13.000 brieven van of aan Willem van Oranje (1533–1584).

Onderzoekers van diverse pluimage hebben ter gelegenheid van de 65ste verjaardag van Smit een bijdrage geleverd aan de bundel Uit diverse bronnen gelicht. De bundel belicht vele onderwerpen, vooral, maar niet alleen, betrekking hebbend op de middeleeuwen.

Inhoud

 1. D.E.H. de Boer en L.W. den Boer, Par deviers monsigneur le comte. Rekeningen van Le Quesnoy en de Hollands-Henegouwse geschiedenis, een testcase
 2. J.W.J. Burgers, De registers van de grafelijkheid van Holland in de Henegouwse periode (1299-1345). Een eerste onderzoek naar aanleiding van de uitgave daarvan
 3. M.J.M. Damen, Conflict of consensus? Onderhandelingstechnieken in de Hollandse Statenvergaderingen aan het einde van de middeleeuwen
 4. E.C. Dijkhof, Tussen koningen en graven. Het leven van Elisabeth Plantagenet, gravin van Holland en Zeeland, gravin van Hereford en Essex
 5. M.C.A.E. Engels, Zorg in Den Haag van de middeleeuwen tot aan de Bataafs-Franse Tijd
 6. M.J. van Gent, Van alder scult aver vijftich of tsestich jair alt ende alder. Een vijftiende-eeuws Gelders schuldregister in het Hollandse archief
 7. D. Haks, De consul, de dochter en de eer van de staat: Smirna 1712
 8. F.G. Hoekstra, Correspondentie totaal – patronen en trends in de briefwisseling van Willem van Oranje
 9. P.C.M. Hoppenbrouwers, Middeleeuwse medezeggenschap: een stand van zaken over standen en Staten
 10. E.C.M. Huysman, Haagsche pretmakers uit de groote wereld. L´Ordre de l´Union de la Joye omstreeks 1650
 11. A. Janse, Van Utrechts naar Hollands. Het Nederlandse Beke-Vervolg (ca. 1432) en zijn bewerking
 12. H.J.Ph.G. Kaajan, Mythen en waarheid rond Willem van Oldenbarnevelt na 1623
 13. F.J.W. van Kan, Twee Vrouwebroederschappen in middeleeuws Amersfoort
 14. E.M. Kloek, Het huwelijk van Magdalena Moons (1541-1613) met Francisco Valdez
 15. J.C. Kort, Matenesse´s huizen in Den Haag
 16. G.N. van der Plaat, Willem van Oranje in beeld. Van gezondene Gods om de tyrannye tegen te staen tot machiavellist zonder religieuze overtuiging
 17. W. Prevenier, De Zeeuwse adel in de ban van Bourgondië in 1473. Loyauteit als motief voor gratie na doodslag
 18. J. Roelevink, Tussen natte vinger en keurslijf. Korte handleiding voor het samenstellen van eenvoudige en ingewikkelde bronnenuitgaven voor professionals en belangstellenden
 19. O. Schutte, De familiekroniek Van der Moelen
 20. R. Stein, List of bedrog? De verpanding van Holland en Zeeland in 1430-1431
 21. E. Swart, Beproefde vriendschap. Willem van Oranje, Günther van Schwarzburg, Georg van Holle en de grenzen van de adellijke loyaliteit
 22. A.J. Veenendaal, jr., Een dominee in het heetst van de strijd. Petrus Zaunslifer in de zeeslag in de baai van Vigo, 1702
 23. J.M. van Winter, Uit de voorgeschiedenis van Leeuwenbergh
 24. E.J. Wolleswinkel, Rouwborden De Geer en De Malapert uit de kerk van Jutphaas