Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Colofon

Het ‘Repertorium van gedrukte egodocumenten, 1813-1914’ werd samengesteld door Hans de Valk met medewerking van Gerard Schulte Nordholt (2003-2004), die een groot deel van de nadere beschrijvingen maakte.

Het project is bij het Huygens ING begeleid door Donald Haks.

Het project is ten dele uitgevoerd in samenwerking met het onderzoeksproject van dr. A. Baggerman, ‘Controlling Time and Shaping the Self. Education, Introspection and Practice of Writing in the Netherlands 1750-1914’ (EUR/NWO).

De Access-databaseapplicatie voor de opslag van gegevens werd vervaardigd door het bureau MOSS en is nader aangepast door Bojana Krajinovic. De webapplicatie is gemaakt door Jelle Gerbrandy.

De samenstellers danken Arianne Baggerman, Rudolf Dekker, Ellen Grabowsky, Gert-Jan Johannes, Fred van Lieburg en Hugo Röling voor adviezen, hulp en gegevens.