Repertorium van gedrukte egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel H. Algra (ed.)
Kroniek van een Friese boer. De aantekeningen (1821-1856) van Doeke Wijgers Hellema te Wirdum
Franeker, 1978, 445 p.
Beginjaar 1821
Eindjaar 1856
Aantekeningen - gedeeltelijke uitgave van de dertien delen dagboek beschreven in Repertorium-Blom, nr. 286
- vgl. hierbij tevens: S. Cuperus (ed.), Tegenwoordige staat van Wirdum, provincie Vriesland, Grietenij Leeuwarderadeel [door] Doeke Wijgers Hellema (Wirdum, 2000, 122 p.), een nauwgezette beschrijving van het dorp in 1823-1824
Waardering 1
Nadere bewerking nee
Auteur(s) Hellema, Doeke Wijgers (1766-1856)
Geografische bestemming(en)
Soort dagboek
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.