Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Herinneringen uit het openbare en bijzondere leven (1799-1849) van Mr. H. G. Baron Nahuys van Burgst, ... 6 Julij 1852
Utrecht, 1852, 215 p.
Beginjaar 1799
Eindjaar 1849
Aantekeningen Inleiding. Geschreven voor zijn kinderen, de auteur 'betreurt dat men, over 't algemeen van de bedrijven en lotgevallen zijner Ouders of Voorouders, zoo weinig weet.'

Levensloop van een militair en ambtenaar in Nederlands-Indiƫ. Veel reizen, expedities en de bezetting van Java door de Engelsen. Nahuys heeft veel connecties, waaronder zijn zwager raadpensionaris Schimmelpenninck. Mengsel van avontuurlijke en bestuurlijke herinneringen met veel opgenomen correspondentie.

Citaat: 'Naauwlijks veertien maanden na het overlijden van mijnen Vader, ging ik tot een besluit over, dat algemeen als hoogste onverstandig en onbezonnen werd uitgekreten . . . '

- 'Niet in den handel'
- 2e druk, 's Hertogenbosch, 1858, 272 p.
- Buur, 72 (KITLV) [rubriek: dagboek]
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Nahuys van Burgst, Huibertus Gerardus (1782-1858)
Geografische bestemming(en) Nederlands-Indiƫ
Soort memoires
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.