Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Wat het was en hoe het werd. Een blik op het maatschappelijk leven in de laatste zestig jaren
Utrecht, 1894, 175 p.
Beginjaar 1832
Eindjaar 1892
Aantekeningen Utrecht: Van der Post, 1894.

Ofschoon dit boek volgens het NNBW "tal van persoonlijke herinneringen"bevat, is het geen egodocument in zeer strikte zin. De auteur beschrijft de veranderingen die in 60 jaar in Nederland plaatsvonden op vrijwel elk gebied. Het geeft wel een contemporaine indruk van hoe de tijdgenoot de veranderingen beleefde.

Citaat: 'Het is niet gewaagd om te beweren, dat er nimmer een tijdperk in de geschiedenis is geweest, waarin de menschen door uitbreiding der middelen van verkeer, nader tot elkander zijn gebracht dan in de laatste vijftig jaar.'
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Nagtglas, Frederik (1821-1902)
Geografische bestemming(en)
Soort herinneringen (fragmenten)
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.