Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Ter gedachtenis. Enige bijzonderheden uit het leven van Evert van Laar, overleden te Rhenen, den 11e November 1942. Met een nawoord van Wed. E. v. Laar-de Wolf
Veenendaal, [1973], 14 p.
Beginjaar
Eindjaar
Aantekeningen - afgaande op NCC is Van Laar de auteur
Waardering 2
Nadere bewerking nee
Auteur(s) Laar, Evert van (1880-1942)
Geografische bestemming(en)
Soort autobiografie
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.