Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel P.J. Meertens en W.S.S. van der Feen-van Benthem Jutting (ed.)
Mijn leven. Zeeuws gedeelte van een handschrift, getiteld: Mijn leven
Middelburg, 1977, 211 p.
Beginjaar 1845
Eindjaar 1884
Aantekeningen Mooi geschreven autobiografie, met uiteraard veel informatie over Middelburg en Zeeland. De uitgave begint met zijn afscheid van het ouderlijk huis en de auteur beschrijft prachtig de reis van Utrecht naar Middelburg, via Dordrecht. Later vertelt hij uitvoerig en systematisch van zijn vele activiteiten in bijna veertig jaar verblijf in Zeeland.

Citaat: 'Een volgend jaar toen onze geldelijke omstandigheden door het onverwacht overlijden van Mietjes doove en suffe tante Maria Ermerins te Middelburg wat verbeterd waren, . . .'

- overdruk uit: Archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
- Repertorium toelichting: "Frederik Nagtglas (1821-1902), arrondissements-ijker te Zierikzee en Middelburg en aktief in vele Zeeuwse verenigingen en commissies"
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Nagtglas, Frederik (1821-1902)
Geografische bestemming(en)
Soort autobiografie
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.