Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Mijne treurige ervaringen in het Wilhelmina- of Buiten-Gasthuis
Amsterdam, 1894, 28 p.
Beginjaar 1893
Eindjaar 1894
Aantekeningen Amsterdam: W.Gosler & Co, 1894.

Voorwoord.

Korte brochure die de wantoestanden in het Wilhelmina-Gasthuis aan het licht wil brengen. Het is één grote aanklacht tegen de liefdeloze, ondeskundige en onverschillige behandeling van patienten in het Gasthuis, met tal van voorbeelden uit de eigen ervaring toegelicht.

Citaat: 'Familie-leden bij de stervenden ontbieden, er wordt niet aan gedacht. En zulke hartelooze meisjes dragen daar, God betere het, nog wel den naam van zuster.'
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Laarmans, J.B.
Geografische bestemming(en)
Soort overige
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.