Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Weemoedstoonen uit de geschiedenis van mijn leven, of mijne reis naar Curaçao, en vlugtige beschouwingen van dat eiland gedurende mijn tienjarig verblijf op hetzelve
Groningen, 1834, 205 p.
Beginjaar 1808
Eindjaar 1825
Aantekeningen Groningen: W. van Boekeren, 1834.

Voorwoord.

'De ondragelijke last der ledigheid schiep mij tot een' Schrijver'.
Geen jeugdherinneringen, het boek begint met een kort verslag van zijn tijd bij de Franse legers, de reis naar West-Indië en daarna een beschrijving van de bewoners en gewoonten van Curacao en zijn verblijf aldaar. Eindigt met een hoofdstuk spreuken, overdenkingen en beschouwingen. Breedsprakige ietwat zwaarmoedige tekst vol vrome terzijdes, weinig concreet, noemt nergens jaartallen.

Citaat: ' Waar is eindelijk de man, die zich zonder schroom, voor het aangezigt des eeuwigen zoude durven vertonen'.

- van Abbrings hand verscheen tevens: Fragmenten uit mijne aanteekeningen, 2 delen (Groningen, 1836), dat echter niet in de NCC voorkomt
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Abbring, Hermanus Johannes (1787-1874)
Geografische bestemming(en) Curaçao
Nederlandse Antillen
Soort memoires
reisverslag
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.