Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel S.W. den Haan (ed.)
"Prenez courage. Autobiografie van Melchior Hoek, luitenant in de Grande Armée tijdens de Russische veldtocht (1799) 1812 (1852)", in:
L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen (red.)
Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel. Bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795-1813
Rotterdam, 1995, p. 563-637
Beginjaar 1799
Eindjaar 1852
Aantekeningen De autobiografie omvat 28 pagina's en geeft voornamelijk een vrij beknopt verslag van de Russische veldtocht. Uitbundig geannoteerd.

Citaat: 'Aan zooveel ellende en ontberingen kon ook mijn ligchaam, dat reeds ongeloofelijke weerstand geboden had, niet langer tegenstand bieden. Eene hevige ziekte tastte mij aan, waarin ik weldra door volslagene blindheid getroffen werd.'

- 'Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel' bevat een zeer uitvoerige inleiding van S.W.M.A. den Haan over Melchior Hoek
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Hoek, Melchior (1786-1869)
Geografische bestemming(en)
Soort autobiografie
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.