Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel J.E. Spruit (ed.)
"De autobiografie van Jean Charles Naber"
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 54 (1986), p.149-186
Beginjaar 1858
Eindjaar 1937
Aantekeningen Ruim geannoteerde en ingeleide uitgave van een korte latijnse autobiografie, bedoeld als vervanging van een door anderen te schrijven levensbericht in het Jaarboek van de Akademie van Wetenschappen. Hierin, aldus de uitgever, tekent de auteur enkele levenslijnen en blikt hij zwaarmoedig terug op 'op door hem als negatief ervaren verwikkelingen in zijn leven'.

Citaat: 'His custodibus, patre praesertim cui mater plerumque obsecundabat, ad pubertatem perveni, corpore invalidus, mente praecox'.
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Naber, Jean Charles (1858-1950)
Geografische bestemming(en)
Soort autobiografie
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.