Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Misdadigerswereld
Amersfoort, [1907], 264 p.
Beginjaar 1875
Eindjaar 1905
Aantekeningen Amersfoor:, Valkhoff, 1907.

Anecdotische verhalen uit zijn praktijk als advocaat, met veel persoonlijke aandacht voor zijn cliƫnten geschreven. Uitvoerige beschrijvingen van diverse zaken. Goed geschreven en nauwelijks moraliserend, hier en daar beschouwend over het nut en nadeel van straffen. Geeft veel informatie over de praktijk van de (strafrechts)advocatuur in die periode.

Citaat: 'Een der eigenaardigste typem, voor wien ik het woord heb gevoerd, was ongetwijfeld de beruchte vrouwenmoordenaar Hendrik de Jong.'
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) Lamberts Hurrelbrinck, Louis Herman Jean (1856-1941)
Geografische bestemming(en)
Soort memoires
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.