Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Johanna L. Een berigt van haar leven. Uittreksels uit haar dagboek en sommige harer brieven, bijeengebragt door hare vriendin. Met eenen brief aan dezelve van J. F. van Hoogstraten
Utrecht, 1843, x, 145 p.
Beginjaar 1835
Eindjaar 1835
Aantekeningen Utrecht: C. Bielevelt, 1843

Voorwoord en levensberigt van J.F. van Hoogstraten.

Kort vroom dagboek, waarin de auteur haar beproevingen en haar ziekte beschrijft en verwerkt, gevolgd door een aantal door haar geschreven brieven. In dit dagboek kan men volgen hoe een relatief jonge, in Duitsland geboren en in 1842 gestorven vrouw haar ziekte beleeft en ondergaat.

Citaat: 'De middernachts-uren bragt ik zeer weemoedig door, onder een mengeling van droevige en blijde gewaarwordingen. Het afgelopen jaar was nu toch voorbij met al deszelfs lief en leed; en ik zag mij eene aanmerkelijk schrede nader aan het graf, dan toen ik het begon.'
Waardering 1
Nadere bewerking ja
Auteur(s) L., Johanna (1808-1842)
Geografische bestemming(en)
Soort dagboek
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.