Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Het leven en sterven van een vroeg godvrezend dochtertje. Met eenige aanmerkingen voor ouders en kinderen
Rotterdam, [1821]
Beginjaar
Eindjaar
Aantekeningen - "ter herinnering aan zijn dochtertje, dat na een ziekte van twee jaren hem door den dood ontvallen was"
- auteur: Biogr. Woord. Prot. Godgel., V, p. 442
Waardering 2
Nadere bewerking nee
Auteur(s) Laan, Pieter Jan (1777-1862)
Geografische bestemming(en)
Soort herinneringen aan personen
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.