Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Klaag- en troostrede over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolph Laan, overleden den 15 Junij 1828 in den ouderdom van 15 jaren en bijna twee maanden
Amersfoort, 1830
Beginjaar 1813
Eindjaar 1828
Aantekeningen - titel aangevuld uit opgave in Biogr. Woord. Prot. Godgel. V, p. 442
Waardering 2
Nadere bewerking nee
Auteur(s) Laan, Pieter Jan (1777-1862)
Geografische bestemming(en)
Soort herinneringen aan personen
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.