Repertorium van egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de negentiende eeuw

 
English | Nederlands

Details van document

Titel Het eiland Terschelling in zijne eigenaardigheden geschetst
's-Hertogenbosch, 1882, vi, 57 p.
Beginjaar
Eindjaar
Aantekeningen - uitgegeven ten voordele van "Het Willem-Barendsz.-Fonds", opgericht ten behoeve van de nagelaten betrekkingen van verongelukte zeelieden
- overdrukken uit: Katholieke Illustratie
Waardering 0
Nadere bewerking nee
Auteur(s) Acket, J.A.
Geografische bestemming(en) Nederland
Soort reisverslag
ga terug naar de lijst met auteurs of zoek een ander document.