Literatuur

 
English | Nederlands

Lijst van termen gebruikt bij het zoeken in elektronische bestanden

 • ‘?’ betekent zoeken op titelwoorden die met de zoekterm beginnen
 • ‘+’ betekent zoeken op meer termen gelijktijdig
 • [<jaartallen>] betekent zoeken binnen een bepaalde periode van publicatie
 • [via index] betekent zoeken op basis van een keuze uit de index van titelwoorden
 • NB. Bij het zoeken in PICA-bestanden is gebruik gemaakt van de – inmiddels niet meer aanwezige – ‘Telnet’-toegang op de bestanden. Deze maakte enkele verfijningen van de zoekvraag mogelijk die in de huidige applicaties ontbreken. ‘Retrograad’ of algemeen zoeken in titelwoorden (d.w.z. zoeken op het laatste deel van een titelwoord (b.v. <?herinneringen>) of een deel uit het titelwoord (b.v. <?dagboek?>) bleek in vrijwel geen van bibliografische bestanden mogelijk.
  Trefwoorden GOO (PICA):
 • Herinneringen (vorm) [omvat tevens ‘memoires’, ‘autobiografieën’]
 • Dagboeken (vorm)
 • Reisverslagen (vorm)
 • Egodocumenten
 • Kronieken (vorm)
 • Brieven (vorm) [1814-1940]
  Titelwoorden:
 • aandenken
 • aanteekenin?
 • afscheid
 • autobiogra? [autobiografie, autobiography]
 • beelden
 • bekeering?
 • bekeerling
 • bekentenis? [bekentenissen]
 • bekering?
 • beleef? [beleefde, beleefden, beleeft]
 • beleven? [belevenis, belevenissen]
 • berigt?
 • bevinding?
 • bezoek [1814-1940]
 • bladzijde? [bladzijden]
 • boord
 • brief?
 • brieven
 • Cleve
 • dagboek? [dagboeken]
 • dagen
 • dagverha? [dagverhaal, dagverhalen]
 • egodocument? [egodocumenten]
 • eigen
 • eigenaardig?
 • eigene
 • episode? [-s, -n]
 • ervaring? [ervaringen]
 • familiekroniek
 • flitsen
 • gebeurtenis?
 • gedachte? [gedachten, gedachtenis]
 • gedagte? [gedagten, gedagtenis]
 • gedenkschrift? [gedenkschriften]
 • gedenkwaardig?
 • getuige? [getuigen, getuigenis]
 • gevangenschap
 • gevoelen?
 • gisteren
 • grepen
 • grootmoeder
 • grootvader
 • Harz? [Harzreis, Harzgebergte enz.]
 • Hartz
 • haarzel? [-f, haarzelve]
 • heere+gehouden
 • hemzel? [-f, hemzelve, hemzelven]
 • herinner? [herinnering, herinneringen, herinnert enz.]
 • ik
 • impressie? [impressies]
 • indruk? [indrukken]
 • intiem?
 • jaren [1814-1940]
 • jeugd
 • jeugd? [via index]
 • journaal? [journaals; tijdschrifttitels zijn uitgezonderd]
 • kind [1813-1940]
 • kinder? [via index]
 • koppensnellers
 • kroniek?
 • kronijk?
 • landreis/ze?
 • landverhuiz?
 • leidingen
 • leiding+god?
 • leven [1813-1940, na 1940 alleen combinatie ‘mijn+leven’]
 • levens?
 • loopbaan
 • lot? [lotgevallen]
 • mailreis/ze?
 • memoir?
 • memoria? [memoriaal, memorialen]
 • memorie? [memories]
 • merkwaardig?
 • missionaris?
 • mij
 • mijn? [mijne]
 • mijmering? [mijmeringen]
 • nagedachtenis?
 • nagelaten
 • nalatenschap
 • notitie?
 • nu [1813-1940]
 • ondervinding?
 • ontboezeming? [-en]
 • onthullingen
 • ontmoeting? [-en]
 • ooggetuige?
 • opgetekend
 • opgeteekend
 • overdenking? [overdenkingen]
 • overlandreis/ze?
 • overpeinzing? [overpeinzingen]
 • particulier?
 • pelgrim?
 • persoonlijk? [persoonlijke]
 • reis? [reise, reisjournaal, reisbeschrijving, reisverhaal etc.; t/m 1975]
 • reize? [reize, reizen]
 • rekenschap
 • relaas
 • Rhijn
 • Rijn
 • schets? [-en; t/m 1940]
 • souvenir? [souvenirs]
 • tafereel? [tafereelen]
 • taferelen
 • terugblik? [terugblikken]
 • toestanden
 • tocht? [tochten]
 • toen
 • togt? [togten]
 • uitstap? [uitstapje, uitstappen]
 • verantwoording
 • verbann? [verbannen, verbanning]
 • verblijf
 • vertelt
 • voorgevallen?
 • voorval? [voorvallen]
 • vroeger
 • vrijmachtig?
 • vrijmagtig?
 • waarom
 • wandeling? [wandelingen]
 • wedervaren
 • werkzaamhe? [-id, -den]
 • zeereis/ze?
 • zelf?
 • zelve? [zelven]
 • zwer? [zwerftochten, zwerver…]
 • dertigjarig?
 • veertigjarig?
 • vijftigjarig?
 • zestigjarig?
 • zeventigjarig?
 • tachtigjarig?
 • negentigjarig?